Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Разширен формуляр

Разширеният формуляр е предназначен за по-сложни заявки. Трябва да го използвате, ако желаете да подадете собствен списък със стоки и услуги, да подадете заявка за колективна марка, да поискате преобразуване на международна марка или да предоставите многоезични елементи на марката на двата езика на заявката.

Не забравяйте, че можете да проверите дали термините от вашия списък със стоки и услуги могат да бъдат обработени по Fast Track, като използвате нашия Инструмент за съставяне на списъци.

Задължителните полета са отбелязани със звездичка (*).

За достъп до разширения формуляр за заявка отидете на „Марки > Начин за регистриране > Подайте заявка сега“ на уебсайта, след което кликнете върху бутона „Начало на подаването“, за да отворите разширения формуляр за заявка.

Начало на подаването

За да подадете заявка за марка с помощта на този инструмент, трябва да сте регистриран потребител; ако все още не сте се регистрирали, трябва да се регистрирате.

Заявки за марки на ЕС за лица/дружества, които не пребивават в ЕС
Ако живеете извън Европейския съюз, можете да подадете заявка за марка на ЕС, но е необходимо да определите представител.

 
 • Езици и номер за справка

  Първи език
  Изберете езика, който желаете да използвате за заявката (първи език), от падащия списък; това може да бъде всеки един от 23-те езика на ЕС.

  Втори език
  Трябва да изберете един от петте официални езика на EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT) като втори език. Вторият език трябва да е различен от първия. Имайте предвид, че марката може да бъде оспорена на втория език.

  Личен номер за справка

  Този номер следва да съдържа до 30 буквено-цифрови знака, като се използва латиница: a-z, A-Z, 0-9. Да не се използват интервали. За бъдещи запитвания относно вашата марка използвайте официалния номер на EUIPO.

 • Данните за съществуваща марка на ЕС могат да се използват за образец

  Напишете името или номера на марката частично или изцяло — появява се списък със съответни съществуващи марки — изберете и кликнете върху бутона „Импортиране“. Ако кликнете върху линка „Преглед“, можете да видите марката в eSearch Plus.

  Като изберете опцията за въвеждане на марка като образец, ускорявате процеса на подаване, тъй като данните ще бъдат копирани. Разделите могат да се редактират според вашите изисквания.

 • Претенция за приоритет

  Добавяне на приоритет
  За да добавите претенция за приоритет, кликнете върху бутона „Добавяне на приоритет“ и ще се отвори нов раздел.

  • Изберете „Държава на първото подаване“ от падащия списък.

  • Напишете наименованието на марката (полето ще се попълни автоматично, ако данните за марката са налични в ТМView) и кликнете върху бутона „Импортиране“, или

  • Въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Ръчно въвеждане“.

  • Добавете датата и номера на подаване. Можете да изберете опцията за прикачване на необходимите документи в момента на подаване на заявката или на по-късна дата (до 3 месеца след датата на получаване на претенцията за приоритет).

  Бележка: Ако първото подаване не е направено на някой от официалните езици на ЕС, трябва да се прикачи копие на превода.

  По-късно предявяване на претенция за приоритет
  Поставете отметка в полето до бутона „Добавяне на приоритет“, ако желаете да претендирате за приоритет на по-късна дата (можете да го направите до два месеца след датата на заявяване).

 • Претенция за предходност

  За да добавите претенция за предходност към заявката, кликнете върху бутона „Добавяне на предходност“. Отваря се нов раздел.

  • Изберете от падащия списък държавата — членка на ЕС, където е била регистрирана марката.

  • Напишете наименованието или номера на марката (полето ще се попълни автоматично) и кликнете върху бутона „Импортиране“, или

  • Въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Ръчно въвеждане“.

  • Изберете съответната опция в полето „Вид на регистрацията“.

  • Добавете датата на заявяване, входящия номер на заявката, датата и номера на регистрация, след което изберете опцията за прикачване на необходимите документи в момента на подаване на заявката или на по-късна дата (до 3 месеца след датата на получаване на претенцията за предходност).

 • Претенция за изложбен приоритет

  Претенция за изложбен приоритет при подаване на заявката
  За да добавите претенция за изложбен приоритет към заявката, кликнете върху бутона „Добавяне на изложение“. Отваря се нов раздел.

  1. Изберете наименованието на изложението от падащия списък.

  2. Добавете датата на първото разгласяване.

  3. Изберете опцията за прикачване на необходимите документи в момента на подаване на заявката или на по-късна дата (до 3 месеца след датата на заявяване).

  4. Кликнете върху бутона „+ Добавяне“.

  По-късно предявяване на претенция за изложбен приоритет
  Поставете отметка в полето до бутона „Добавяне на изложение“, ако желаете да претендирате за изложбен приоритет на по-късна дата (до два месеца след датата на заявяване).

 • Преобразуване на международна регистрация (МР)

  За да добавите преобразуване на международна регистрация към заявката, кликнете върху бутона „Добавяне на преобразуване на МР“. Отваря се нов раздел.

  • Въведете номера на международната регистрация на марката (номера на МР) *.

  • Ако сте правили вече преобразуване на МР, можете да импортирате данните, като добавите номера или наименованието на международната регистрация на марката в полето „Въведете по-долу данните за МР“ *.

  • Въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Ръчно въвеждане“.

  • Добавете датата на анулиране, датата на МР и датата на приоритет/предходност.

  • Кликнете върху бутона „+ Добавяне“.

  * Бележка: Полето за автоматично попълване не е активирано за този раздел. Трябва да въведете пълния номер на марката.

 • Представител

  Можете да въведете представител по два начина.

  Въвеждане на съществуващ представител

  Напишете името на представителя — показва се списък на съществуващите представители — изберете и кликнете върху „Импортиране“. Данните за представителя ще бъдат показани; кликнете върху бутона „Добавяне“, за да продължите.

  Въвеждане на нов представител
  1. Въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Въвеждане на нов представител“.

  2. Изберете вида представител от падащото меню.

  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка *).

  4. Кликнете върху бутона „Добавяне“, за да продължите.

  Бележка: При избор на „Представител на служители“ ще се покаже полето „Икономически връзки“. Ако го отметнете, трябва да попълните още две полета; трябва да добавите вида на икономическата връзка, която имате със заявителя (напр. служител или бизнес партньор и т.н.), както и наименованието на вашия работодател.

  Сдружения

  При подаване на заявка от името на сдружение, моля, въведете само идентификационния номер на сдружението.

 • Заявител

  Можете да въведете заявител по два начина.

  Въвеждане на съществуващ заявител
  Напишете името на заявителя — показва се списък на съществуващите заявители — изберете и кликнете върху „Импортиране“. Ще се покажат данните за заявителя; кликнете върху бутона „Добавяне“, за да продължите.

  Въвеждане на нов заявител

  1. Въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Въвеждане на нов заявител“.

  2. Изберете вида заявител от падащото меню.

  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка *).

  4. Кликнете върху бутона „Добавяне“, за да продължите.

 • Видове марки

  Трябва да изберете вида на марката, която искате да регистрирате. По-долу е представен списък с възможните видове:

  • Словна марка

  • Фигуративна марка

  • Фигуративна марка, съдържаща словни елементи

  • Триизмерна марка

  • Триизмерна марка, съдържаща словни елементи

  • Цветова марка

  • Звукова марка

  • Други

  За повече подробности относно видовете марки вижте раздела „Определение за марка“.

  Необходими данни
  В зависимост от вида на марката, която сте избрали да защитите, се изисква да предоставите различна информация.

  Цветове
  Ако марката съдържа цветове, можете да ги добавите, като напишете наименованието на цвета. Системата автоматично ще предложи различни опции. Съветваме ви да изберете един от цветовете, които се появяват, тъй като това ще ускори процедурата на регистрация. Ако изберете опцията „Посочете цвят по избор“, процедурата ще отнеме повече време.

  Преводи
  Ако желаете да предоставите превод на втория език, следва да имате предвид, че трябва да преведете всички елементи, включително списъка на стоките и услугите, евентуални декларации за отказ от права, описанието на марката или означенията на цветове.

  Представяне на марката
  Важно е изображението на марката, което качвате, да представя адекватно марката, която искате да регистрирате. След като изображението на марката бъде качено, се показва следното предупреждение:

   „ЕUIPO ще публикува вашата марка така, както е показана в момента. Ако нейният вид не отговаря точно на онова, което искате да защитите, моля, коригирайте го, преди да подадете заявката.“

    „Извършена е обработка на изображението с цел изпълняване на техническите критерии“

  Словен(и) елемент(и)
  Трябва да посочите единствено словни елементи, които са видими в логото. Ако словните елементи не са точните, EUIPO ще ги промени, без да изпраща съобщение за това.

 • Доклад за сходство

  Имате възможността да изтеглите доклад за сходство. Търсенето се извършва в базата данни TMview, като може да се направи и преди самото подаване.

  Преглед на резултатите
  Показва се таблица със списък на сходни марки. За да видите допълнителна информация за резултатите, кликнете върху иконата с лупа вдясно от списъка, тя ще ви отведе до приложението ТМview.

  Списък с информацията във формат РDF може да бъде изтеглен и запазен, като кликнете върху бутона „Изтегляне на PDF“, разположен под таблицата с резултатите.

 • Технически изисквания за прикачените документи

  Следните стандарти следва да се използват за прикачени документи, които се качват от разширения формуляр за заявка.

  JPEG
  Стандартен файлов формат за представяне на заявената(ите) марка(и). Максималният размер на отделния файл не може да превишава 2 MB и трябва да отговаря на следните стандарти:
  • максимален размер на изображението: 2835 x 2010 пиксела
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI
  • режим на цветовете: RGB, Grayscale, BW или СМYK.

  Изображенията се мащабират автоматично до 250x250 пиксела. Когато качвате изображение, приложението го показва така, както ще се вижда по-късно в удостоверението за регистрация.

  PDF
  Документи PDF могат да се използват само за допълнителна информация, но не и за представяне на заявената(ите) марка(и). Максималният размер на един файл не може да надвишава 2 MB. За отваряне на документите се използва Adobe Acrobat X (версия 10.0).

  MP3
  Файлове МР3 могат да се използват само за допълнителна информация, когато се регистрират звукови марки. Максималният размер на отделния документ не може да надвишава 2 МВ и следва да съответства на стандартите, посочени в раздел „Приложения“ на страницата „Техническа информация“.

 • Стоки и услуги

  ВНИМАНИЕ: В този раздел се въвеждат всички стоки и/или услуги. В случаите, когато стоките и/или услугите се изброяват в отделно прикачен документ, заявката няма да се счита за електронно подадена, а последицата е, че ще се начисли стандартната основна такса за заявка вместо намалената такса, дължима за електронно подадени заявки.

  Търсене чрез предварително определени стойности (препоръчително)
  По този начин се избират стоки и услуги от базата данни TMclass.

  Кликнете върху бутона „Търсене“.

  Отваря се нов изскачащ прозорец. Напишете ключовата дума за стоките и услугите, които искате да изберете (ще се покаже падащо меню с предложения за автоматично попълване), или търсете в списъка на стоки и услуги.

  За да се върнете към първоначалния екран, кликнете върху линка „Търсене във всички стоки и услуги“.

  За да видите пълния набор на даден клас, когато търсите във всички стоки и услуги, кликнете върху иконата Икона за плюс „+“, а за да съкратите списъка, кликнете върху иконата Икона за минус „-“

  Кликнете върху иконата Икона за папка „папка“, за да видите всички термини в избрания клас. За да добавите термин във вашия списък, изберете полето вляво от реда в таблицата Икона за отметнато поле.

  За да видите избраните от вас термини и класове, кликнете върху бутона „Преглед на моя избор“ в горния десен ъгъл на екрана.

  След като сте избрали всички стоки и услуги, които са ви необходими, кликнете върху бутона „Продължи“, който се появява в страницата „Преглед на моя избор“. Ще бъдете пренасочени към вашата заявка, където е показан изборът ви.

  Предоставяне на собствен списък
  За да предоставите собствен списък на стоки и услуги, кликнете върху линка „Искам да предоставя собствен списък“.

  Отваря се нов изскачащ прозорец.

  Изберете класа, към който принадлежи желаният термин, напишете наименованието на термина в полето и кликнете върху бутона „Готово“.

  Можете да повтаряте този процес, докато добавите всички термини и класове, които са ви необходими за вашата заявка.

  Моля, имайте предвид, че ако предоставите собствен списък на стоки и услуги, процесът на подаване на заявка за марка може да отнеме повече време.

  Валидни символи (синтактични правила, регламентиращи термините за стоки и услуги)

  Име Символ Пример
  Букви a-я A-Я Части и принадлежности за превозни средства
  Цифри 0 - 9 MP3 плеъри
  Тире - (asci код 045) Non-alcoholic beverages
  Ъглови скоби < > Еърсофт оръжия> 0,5 джаула
  Наклонена черта / Видеоплеъри/ записващи устройства
  Звездичка * Облекло*
  Скоби ( ) Наръчници за обучение (ръководства)
  Фигурни скоби { } Кривошипи{части на машини}
  Квадратни скоби [ ] Емайли [лакове]
  Двоеточие : (ascii код 058) Услуги във връзка със: електрически вериги и електронни схеми, компоненти
  Запетая , Царевично брашно, малтоза
  Единична кавичка ' (ascii код 039) Painters' brushes
  Точка и запетая (не е прието на гръцки) ; (ascii код 059) Ядрени реактори; Препарати за леярско формоване
  Средна точка (само за гръцки) · (ascii код 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Бележка: примерите в таблицата съдържат само одобрени символи

 • Доклад с резултати от национални търсения

  Искането за доклади с резултати от национални търсения подлежи на заплащане на допълнителна такса. Вашата заявка ще бъде публикувана само след като всички доклади бъдат събрани и сведени до вашето знание.

 • Доклад с резултати от търсене в ЕС

  Внасянето на искане за доклад с резултати от търсене в ЕС е безплатно. В този доклад се посочват по-ранни идентични или сходни заявки за марки на ЕС, както и международни регистрации, посочващи Европейската общност, за идентични и сходни класове на стоки и услуги.

 

Техническа информация за прикачените документи.

Последна актуализация на страницата 04-07-2022
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация