Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Банкови преводи

Повечето банки използват банка посредник и невинаги предават цялата свързана информация към банката посредник. Ето защо дайте ясни инструкции във вашата банка данните да бъдат посочени в превода.

Попитайте банката си дали тя или банката посредник, с която работи, начислява такси за превод. Ако има такива, погрижете се към нашата сметка да бъде преведена цялата сума. Нашите банки имат инструкции да не начисляват такси.

Накрая, извършете плащането в срок. Повечето такси трябва да бъдат платени в рамките на определен срок. За да сте сигурни, че плащането ще пристигне навреме, ви препоръчваме да наредите плащането най-малко 10 дни преди края на срока. В противен случай правото ви е застрашено.

 

Основната такса за подаване на заявка за марка

Датата на заявяване бележи момента на създаване на вашата марка. Колкото по-бързо се сдобиете с нея, толкова по-добре. Ако желаете датата на подаване на формуляра да бъде датата на заявяването, основната такса от 850 EUR (за един клас) трябва да бъде получена в една от банковите ни сметки в срок от един месец от датата на подаване на формуляра. Ако получим заплащането по-късно, за дата на заявяване се приема датата, на което то е постъпило в нашата сметка (в случай че са изпълнени всички условия за получаване на дата на заявяване). Имайте предвид също, че не изпращаме искания за плащане. От вас зависи да получим парите навреме.

 

Такса за възражение

Таксата в размер на 320 EUR трябва да бъде получена в една от банковите ни сметки в срока за внасяне на възражения, или до три месеца след публикуване на марката, срещу която искате да внесете възражение. В противен случай възражението ви няма да бъде прието.

За допълнителни пояснения вижте нашите препоръки относно плащанията чрез банков превод.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.