Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Списък за проверка

Важно е да планирате напред, тъй като заявките за марки могат да бъдат отхвърлени и в такъв случай не се предвижда възстановяване на таксите.

Причините дадена заявка да не стигне до регистрация в повечето случаи са или че някой Ви е изпреварил, или че марката няма отличителен характер.

 

Вашата стратегия

Сигурни ли сте, че това е правилната марка за Вас?

Да

Не

Искам да проверя

Проверка

Валидността на марката е 10 години и може да бъде подновявана неограничено.

Опитайте се да си представите себе си в бъдещето и помислете дали след 10 или повече години Вашата марка все още ще представя точно Вашия бранд. Трябва да знаете, че след като подадете заявка за марка, не можете да внасяте промени в нея.

Вписва ли се марката в цялостната Ви стратегия за портфолио за интелектуална собственост? Проверка
 

Марка на Европейския съюз

Може ли да бъде представена ясно и обективно?

Да

Не

Искам да проверя

Проверка
Има ли отличителен, но не и описателен характер? Проверка
Проверили ли сте дали вече съществува същата или сходна марка? Проверка
 

Стоки и услуги

Изготвили ли сте списък на стоките, които желаете да продавате и/или услугите, които желаете да предлагате?

Да

Не

Искам да проверя

Проверка
Проверили ли сте към кой клас по Класификацията от Ница спадат те? Проверка
 

Напомняме ви, че дългите списъци със стоки и/или услуги може да станат причина за редица неизгодни обстоятелства, а именно:

  • по-голям риск от пропуски в класификацията;
  • забавяне на публикуването и регистрацията на вашата марка на ЕС;
  • повишен риск от конфликти с други марки (възражения);
  • повишен риск от евентуална отмяна на марката поради сходство с по-ранна марка или неизползване на всички регистрирани стоки и/или услуги.
 

Собственост

Необходимо е да ни предоставите точна информация за притежателя на марката. Разполагате ли с тази информация?

Да

Не

Искам да проверя

Проверка
Нуждаете ли се от представител? Проверка

Вие разполагате с всичко необходимо за подаване на заявка за марка.
Подайте заявка онлайн сега.

 

Не забравяйте: Ако не сте сигурен коя марка да изберете, какви продукти да заявите, както и дали Вашата марка е в конфликт с друга, потърсете професионален съвет.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.