Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Формуляр за контакт

Кликнете върху линка „Свържете се с нас“ в долния колонтитул на началната страница, за да отворите формуляра за контакт. Ще се отвори нова страница. Кликнете върху бутона „Формуляр за контакт“, за да отворите формуляра.

Първата част на формуляра за контакт — Лична информация — показва обобщените данни за притежателя/заявителя или представителя, в зависимост от вида на потребителя, който се е регистрирал. За да видите цялата информация, кликнете върху иконата със стрелка в таблицата.

Във втората част — Основания — можете да изберете причината да се свържете с нас. Обърнете внимание, че EUIPO не приема писма или документи, отнасящи се до конкретно досие, по електронна поща: такава кореспонденция трябва да изпращате винаги от User Area или по факс, по пощата или чрез куриер. В последните три случая винаги посочвайте номера на досието.

 
 • За какво може да се използва формулярът за контакт?

  Падащото меню под заглавието „Основания“ съдържа следните опции:

  Общо запитване
  За искане за обща информация от EUIPO, за изпращане на запитвания за заявка за марка на Европейския съюз и за заявка за регистриран дизайн на Общността, както и за въпроси, свързани с процедурите (такси, приоритет, предходност и др.).

  Технически инциденти
  За неотложни технически въпроси (електронни заявки, възражения, подновяване, user area и др.).

  Предоставяйте колкото е възможно повече информация, включително екранни снимки на съобщенията за грешки.

  Предложения и обратна връзка
  За предоставяне на обратна връзка или предложения във връзка с процедурите или уебсайта на EUIPO.

  Искане за административен документ от EUIPO
  За искане за административен документ, който не можете да откриете на уебсайта.

  Искане за информация
  За искане за повече информация относно конкретни досиета.

  Официална жалба
  За подаване на жалба при производство във връзка с марка на ЕС и регистриран дизайн на Общността.

  Имам проблеми с достъпа до моя профил
  За запитвания във връзка с проблеми с влизането в уебсайта на EUIPO или проблеми с паролата.

 • Попълване на формуляра за контакт

  Основания
  Изберете опция от падащото меню, задайте номер на вашето запитване, който да идентифицира фирмата или досието, и попълнете полето „Коментари“.

  Чрез кликване върху бутона „Търсене“ под полето „Коментари“ могат да се добавят Приложения.

  Ако желаете да получите копие на вашето запитване като административен имейл в User Area, маркирайте полето „Изпращане на копие“ (достъпно само за потребители, които вече са заявили желанието си да получават официални съобщения по електронен път).

  При искане за административен документ от EUIPO можете да изберете как да получите документите. Препоръчваме опцията „По електронна поща“, тъй като това е най-бързият и ефективен метод на доставка.

  За искания за информация има каре за информация (и линк за повече подробности), което ви приканва да проверите дали исканата информация е налична в базата данни на EUIPO, преди да изпратите формуляра за контакт.

  Бележка: Официалните жалби не представляват жалби срещу решение на EUIPO; запитванията относно решенията на проверителите на EUIPO следва да бъдат подавани като обжалвания.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.