Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Преобразуване

Преобразуването е процедура, която може да се прилага при марки на ЕС и международни регистрации.

Ако се прекрати действието на дадена марка на ЕС, тя може да бъде преобразувана в марки с действие в определени държави членки. Преобразуването е особено полезно за преодоляване на евентуални проблеми с единния характер на марката на ЕС.

Например, ако има проблем с регистрирането на марка на ЕС в една или в няколко страни на абсолютни основания или поради възражение, основано на по-ранно право с действие в една или в няколко страни, заявителят за тази марка на ЕС може да подаде заявка за преобразуването ѝ в отделни заявки за национални марки в страните, които не са засегнати от тези основания.

Международните регистрации могат да бъдат преобразувани в заявки за национални марки на държави — членки на ЕС, и в посочване на договаряща страна по Мадридската спогодба или Мадридския протокол на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

За повече информация направете справка в нашите Насоки за марките.

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация