Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Табло за управление

В раздела „Табло за управление“ във вашия профил в User Area можете да преглеждате всички свои марки на Европейския съюз (марки на ЕС), поверително регистрирани дизайни на Общността (РДО), публично достъпни РДО и възражения. В допълнение имате възможност за извеждане на бързи връзки и за създаване на преки пътища към приложения за търсене като eSearch plus.

Раздел Табло за управление в User Area

Достъпът до „Таблото за управление“ се осъществява чрез знака за User Area в горния колонтитул на екрана. „Таблото за управление“ се отваря по подразбиране.

Посочете с мишката показаните в таблицата елементи, при което в изскачащ прозорец ще се появи допълнителна информация.

В раздела „Табло за управление“ на User Area има четири полета:

 • Марки на ЕС

 • Поверителни РДО

 • Публично достъпни РДО

 • Възражения

 • Преглед в таблица и подробен преглед

  Можете да избирате да направите преглед на данните в подразделите за „Марки на ЕС“, „Поверителни РДО“ и „Публично достъпни РДО“ в режим „Преглед в таблица“ (по подразбиране) или „Подробен преглед“, като кликнете върху иконите горе вдясно на екрана Икони за преглед в таблица и подробен преглед.

  Бележка: Възраженията се отварят единствено при прегледа в таблица.

  Статус
  Определен документ (марка, дизайн или възражение) може да се намира в различни етапи на процедурата по заявяване. Това е видимо в колоната „Статус“.

  В прегледа в таблица е необходимо да отидете върху иконата „Икона за статус“, при което информацията за статуса на документа ще се появи в изскачащ прозорец.

  В подробния преглед статусът се показва автоматично в едно от полетата.

  Бележка: Когато дизайнът е публикуван, информацията е достъпна в подраздела „Публично достъпни РДО“. Когато дизайнът е на етап заявка, подробностите за него са показани в подраздела „Поверителни РДО“. Когато дизайнът е отложен, притежателят/представителят има достъп до информацията за него както в подраздела „Публично достъпни РДО“, така и в подраздела „Поверителни РДО“ (където информацията е ограничена). В същото време останалите потребители могат да виждат отложения дизайн единствено в подраздела „Публично достъпни РДО“, където е представена ограничена информация.

 • Прилагане на филтри и подреждане на данни

  Представените в прегледа в таблица данни могат да бъдат филтрирани и подреждани с помощта на опциите по подразбиране, изброени в падащото меню за филтри или чрез филтри, създадени по ваши предпочитания.

  Подреждане на данни

  Създаване на нов филтър
  За да създадете нов филтър, кликнете върху стрелката за отваряне на менюто, след което изберете опцията „Създаване на нов филтър“. Ще се отвори друг прозорец с наличните опции. В списъка, който ще се появи, кликнете върху иконата „+“ за преглед на допълнителни опции.

  Прилагане на филтри за данни

  След като посочите опциите, можете да запазите филтъра като поставите отметка в карето „Запазване на филтъра“. Необходимо е да дадете име на новия филтър. Накрая кликнете върху бутона, маркиран с „Филтър“, за завършване на действието.

 • Менюта с действия

  По-долу е представен списък с менютата с действия (и техните функции), налични в раздела „Табло за управление“.

  Преглед в таблица
  За да активирате менютата с действия от таблицата, кликнете върху едно от каретата за отметки вляво на таблицата.

  Менюта с действия

  Подробен преглед
  За да активирате менютата с действия от подробния преглед, изберете полето горе вляво на колонтитула.

  Менюта с действия

  Добавяне на нови бележки

  • Добавяне на бележка към самостоятелен елемент: кликнете върху иконата „Добавете нова бележка“ Икона за добавяне на нова бележка отдясно на реда в прегледа в таблица. Добавете бележката, като въведете информацията в изскачащия прозорец.

  • Добавяне на бележка към многобройни елементи: Поставете отметка(ки) отляво на редовете при прегледа в таблица Икона на каре за отметка или горе вляво при подробния преглед, след което кликнете върху бутона „Редактиране на бележки“ в полето „Менюта с действия“.

   Бутон „Редактиране на бележки“ в полето „Менюта с действия“

   Добавете бележката, като въведете информацията в изскачащия прозорец.

  Редактиране на бележки

  • Редактиране на една бележка: когато към елемент от списъка се добави бележка, иконата до него потъмнява Икона за редактиране на бележки
   Кликнете върху потъмнената икона отдясно на реда в прегледа в таблица. Редактирайте бележката, като въведете информацията в изскачащия прозорец.

  • Редактиране на множество бележки: поставете отметка(и) в карето(ата) отляво и кликнете върху бутона „Редактиране на бележки“ в полето „Менюта с действия“. Редактирайте бележката, като въведете информацията в изскачащия прозорец.

  Подновяване
  Поставете отметка(ки) отляво на реда в „Прегледа в таблица“ или горе вляво в „Подробния преглед“, след което кликнете върху бутона „Подновяване“ в раздела „Менюта с действия“.

  Тази функция е достъпна единствено за марки и дизайни, за които наближава срокът за подновяване.

  Искане за проверка
  Можете да изпращате искане за проверка на досиета само едно по едно.

  Като кликнете върху бутона „Искане за проверка“, ще бъдете препратени към онлайн формуляра за искане. Ще се отвори нов прозорец, където можете да въведете искането за проверка.

  Промяна на референтeн номер
  Създайте нова персонализирана идентификация за вашата заявка. Поставете отметка отляво на реда в прегледа в таблица, след което кликнете върху бутона „Промяна на референтен номер“ в полето менюта с действия. Въведете новата персонализирана идентификация в полето на изскачащия прозорец. Тази функция не важи за международни регистрации.

  Търсене на сходни марки
  Като кликнете върху тази опция, ще бъдете препратени към TMview, където можете да търсите сходни марки.

 • Достъп до eSearch plus от таблото за управление

  В прегледа в таблица кликнете където и да е в редовете с данни и ще бъдете препратени към избрания елемент в eSearch plus.

  В подробния преглед кликнете върху наименованието на марката/дизайна или върху връзката „Преглед в eSearch plus“ и ще бъдете препратени към преглед на избрания елемент в eSearch plus.

 • Добавяне на модули

  С помощта на бутона „Добавяне на модули“ Бутон Добавяне на модул долу вдясно на страницата можете да добавяте нови модули в таблото за управление за следните функции:

  • Бързи връзки

  • TMview

  • eSearch plus

  • Онлайн формуляри

  • eSearch Case Law (Електронно търсене на съдебни дела)

  Кликнете върху бутона „Добавяне на модули“ и изберете желания модул от падащия списък. Модулът ще се появи отдолу на страницата. За премахване на модула кликнете върху „х“ в горния колонтитул.

  Портлет Бързи връзки
 • Бързи връзки

  Модулът „Бързи връзки“ позволява да се добавят връзки към информацията, до която искате да имате бърз достъп, без да е необходимо да търсите сред всичките ви запазени данни.

  Най-напред е необходимо да създадете модул с „Бързи връзки“ в профила си в User Area.

  След като модулът в „Бързи връзки“ стане активен, можете да потърсите връзки, които да добавите в него. Когато търсите в уебсайта, в дясното контролно меню ще видите опция за добавяне на страница към модула „Бързи връзки“, представена от следната икона . Кликнете върху нея и добавете връзката към модула.

  Премахване на бърза връзка

  • В модула „Бързи връзки“ кликнете върху бутона за редактиране, представен от икона с писалка .

  • В съседство с избраните от вас връзки ще се отвори „х“, кликнете върху него за да премахнете бързата връзка. Кликнете върху „Запазване“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.