Бази данни

Марки и дизайни

Към базата данни eSearch plus на EUIPO

eSearch plus

Изчерпателна информация за марки, дизайни, притежатели, представители и бюлетини

Приложение eSearch (iOS и Android)

Данни със свободен достъп: пакетно изтегляне

Към базата данни eSearch case law на EUIPO

eSearch case law

Решения на EUIPO, Общия съд, Съда на Европейския съюз и националните съдилища

Към базата данни Certified copies на EUIPO

Проверка на заверени копия

Въведете идентификационен код, за да прегледате оригинала на удостоверението за регистрация на марка на ЕС.

 

Бази данни на Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN)

Към базата данни TMview на Европейската мрежа за марки и дизайни

TMview

Марки на всички официални служби за марки, които участват на национално, международно и европейско равнище

Към базата данни Designview на Европейската мрежа за марки и дизайни

Designview

Централизирана точка за достъп до информация за регистрирани дизайни, притежавана от всяка от участващите национални служби

Към базата данни TMclass на Европейската мрежа за марки и дизайни

TMclass

Единен портал за класификация за достъп до хармонизираната база данни, прилагана в ЕС, и до световни бази данни

Към базата данни Similarity на Европейската мрежа за марки и дизайни

Similarity

Оценка на сходството между стоки и услуги от службите за интелектуална собственост в ЕС

 
Към базата данни DesignClass на Европейската мрежа за марки и дизайни

DesignClass

Сравнение на базите данни за класификация на дизайни на участващите служби

 

ИС и правоприлагане

IP Enforcement Portal

IP Enforcement Portal

Обединяването на EDB, ACIST и ACRIS в една платформа.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.