Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Накратко за дизайните

Отраслите със засилено използване на дизайни създават 12,9 % от заетостта и 15,5 % от БВП в ЕС. Дизайните са важно търговско преимущество за иновативните дружества и спомагат за създаването на работни места и за икономическия растеж.

 

Те са навсякъде. Всичко, докоснато от човешка ръка, представлява дизайн.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.