Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Информация за дружествата и продуктите

 


„Потребителски профил на представителя“ се създава автоматично, когато представителят бъде определен като такъв в потребителския профил на един от своите клиенти.
 
„Потребителският профил на представителя“ ще Ви даде достъп до потребителските профили на неговите клиенти с една парола. Ще имате „портфейл на дружествата“ с Вашите клиенти и можете да въвеждате различни потребителски профили. След като имате създаден профил в EDB, всеки друг притежател на права може да избере Вашата правна служба/дружество и да Ви определи за свой представител в EDB.Понастоящем всички митнически органи на ЕС имат достъп до EDB. Освен това редица полицейски сили вече са получили достъп до EDB, включително агенциите на ЕС Европол и агенцията на ЕС за борба с измамите OLAF. Броят на полицейските сили, които имат достъп до инструмента, постоянно расте.
 
Тъй като възможността за свързване с притежателите на права е важна, всички правоприлагащи органи, регистрирани в EDB, имат достъп до общите данни за дружеството, въведени в Данни за дружеството, понеже тази част е достъпна за тях по подразбиране.
 
На ниво Информация за продукт (Продуктов портфейл) се съдържа подробна и чувствителна информация за продуктите. Тя е защитена с PINsafe и, за да стане видима за правоприлагащите органи, трябва да бъде активно СПОДЕЛЕНА с тях.
 


Отваря се прозорец с връзка към всички правоприлагащи органи, които имат достъп до EDB, от който прозорец имате възможността да решите конкретно с кои правоприлагащи органи желаете да споделяте качваната информация за Вашите продукти. Ако желаете да я споделяте с всички органи, активни в EDB, моля, отметнете карето „Избери всички“.EUIPO няма достъп до информацията, качвана от притежателите на права. Екипът на EDB обаче има достъп до статистическите данни относно съдържанието в инструмента.


Не е необходимо да качвате всеки продукт на Вашето дружество. В EDB „продукт“ може да обхваща набор от продукти със сходни характеристики, защитени под едно ПИС, които споделят сходни логистични канали или канали на дистрибуция (тук се включват „класове продукти“, размери, цветови разлики, сходен външен вид и др.). Можете да добавяте различни снимки под едно и също име на продукт.
 
Освен това можете да класифицирате продуктите си, използвайки полето Категория. Категоризацията може да Ви помогне да свързвате сходни продукти и да ги филтрирате в таблицата на досието на продукта. Тази категоризация е полезна и за функцията за многократно редактиране, понеже е възможно да актуализирате всички продукти в дадена категория.
 


Максималният размер на документите и изображенията/видеоклиповете е 1,5 MB, а името на файла не може да надвишава 100 символа.


Много е важно да свържете продуктите си от продуктовия портфейл с Вашите ПИС, включени в портфейла на ПИС под „Информация за дружеството“ (задължително за заявлението за намеса).
 
За тази цел въведете продуктовия портфейл и изберете съответния продукт. След това кликнете върху Преглед на ПИС, свързани с този продукт, а след това върху Добавяне на нови права върху интелектуална собственост към продукта.Изберете свързаните ПИС от Вашия портфейл с ПИС (който сте качили по-рано в EDB от TMview и DesignView за Вашите марки и дизайни) или тези, които са въведени за други права върху ИС (патенти, географски указания, авторски права и др.).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.