Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Извършване на разширено търсене

Разширеното търсене позволява да се извърши подробно търсене с множество критерии за търсене. С разширено търсене може да се търсят определени думи, изрази, които съдържат определена поредица от думи или знаци, и правни норми, наред с другото.

Опцията за разширено търсене позволява да се търсят документи в един от четирите раздела: Решения относно марки, Решения относно дизайни, Решения на национални съдилища или Преюдициални заключения. Обърнете внимание, че решения на национални съдилища има единствено в третия раздел, докато останалите раздели съдържат информация от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Общия съд и Съда.

 • Раздел „Решения относно марки"

  В този раздел можете да приложите филтри в следните подраздели:

  • Информация за решението
  • Притежатели и представители
  • Проверка
  • Възражение
  • Отмяна
  • Апелативни състави
  • Общ съд/Съд

  Всеки един от подразделите може да бъде разширен и да показва допълнителни критерии за търсене, като кликнете върху насочената надолу стрелка насочена надолу стрелка. За скриване на подраздела кликнете върху насочената нагоре стрелка насочена нагоре стрелка.

 • Раздел „Решения относно дизайни"

  В този раздел можете да приложите филтри в следните подраздели:

  • Информация за решението
  • Информация за заявката
  • Недействителност
  • Апелативни състави
  • Общ съд/Съд

  Всеки един от подразделите може да бъде разширен и да показва допълнителни критерии за търсене, като кликнете върху насочената надолу стрелка насочена надолу стрелка. За скриване на раздела кликнете върху насочената нагоре стрелка насочена нагоре стрелка.

 • Раздели „Решения на национални съдилища" и „Преюдициални заключения"

  В тези два раздела всички полета за търсене са активни по подразбиране. Възможно е определени полета за търсене да се добавят многократно, което ви позволява например да добавяте допълнителни ключови думи за едно и също търсене.

 • Критерии за разширено търсене

  Опцията за разширено търсене позволява подробно търсене за решения във връзка с интелектуалната собственост в базата данни на EUIPO.

  В дясната страна на eSearch Case Law се показват критериите за търсене по подразбиране за разширеното търсене. В лявата страна са посочени допълнителни критерии за търсене.

  Добавяне на критерии за търсене
  Кликнете върху различните критерии за търсене в менюто от лявата страна, за да ги добавите към търсенето. Съответното текстово поле ще се появи незабавно.

  Премахване на критерии за търсене
  За премахване на критерии за търсене от списъка кликнете върху иконата за изтриване „X" вдясно на опцията, която желаете да премахнете.

  За изчистване на въведените в поле/полетата данни и възстановяване на настройката по подразбиране на условните оператори за търсене кликнете върху бутона „Изчистване" в долната част на страницата.

  За възстановяване на критериите за търсене по подразбиране кликнете върху бутона „Възстановяване на настройките по подразбиране" в долната част на страницата.

 • Условни оператори за търсене

  Условните оператори за търсене (и, или, не) дават възможност да се прецизира търсенето по различни критерии за търсене. Те са организирани в падащи менюта вляво на полетата на критериите за търсене. Прилагат се следните правила:

  • и — използва се за включване на допълнителни думи в търсенето,
  • или — използва се за въвеждане на алтернативни думи в търсенето,
  • не — използва се за изключване на определени думи от търсенето.

  Условните оператори за търсене засягат единствено критериите за търсене, посочени на един ред.

 • Опции за търсене на текст

  За критериите за търсене на текст важат следните правила:

  • Като „текст" се определя всеки буквено-цифров знак. В текстовото поле може да се въведат всякакви знаци, но звездичката (*), въпросителният знак (?), тирето (-) и двойните кавички (" ") са заместващи символи със специални функции. За допълнителна информация за тях вижте раздела за заместващите символи по-долу.
  • Текстовото поле не прави разграничение между малки и големи букви — ако въведете например „coke", ще получите същите резултати, както ако въведете „Coke".
  • Системата за търсене не разпознава специални знаци — ако въведете например „Müller", ще получите същите резултати, както ако въведете „Muller".
  • Заместващите символи (*) или (?) могат да бъдат въведени на всяко място в дадена поредица за търсене, когато един или повече знака не са известни.
 • Заместващи символи

  За извършване на специални функции при търсене може да се използва заместващ символ.

  Въпросителен знак (?)
  Той замества един неизвестен знак.

  Например, ако изпишете „compl?ment", резултатите от търсенето ще включат както „complement", така и „compliment".

  В дадена поредица за търсене може да се въведат повече от един въпросителни знака.

  Забележка: Въпросителният знак не замества знака за интервал (за разлика от звездичката).

  Звездичка (*)
  Звездичката (*) замества един или повече неизвестни знака (включително с интервалите).

  Например, ако напишете „compl*ment", ще получите резултати както за „compliment", така и за „Complete Management".

  В поредицата за търсене звездичката и въпросителният знак може да се използват съвместно.

  Например, ако напишете „admis*", ще получите резултати с думите „admission", „admissible" и „admissibility".

  Двойни кавички (" ")
  Обграждането на дума или фраза с двойни кавички дава указания на търсачката да върне единствено резултати с точната фраза.

  Например, ако напишете "translation of evidence", ще получите единствено документи с формулировката „translation of evidence", но не и документи, които съдържат „translations of evidence", нито документи с думата „translation", която не е последвана непосредствено от „of evidence".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.