Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Такси

Системата на EUIPO за събиране на такси ще се различава от тази на OHIM. Основната такса за три класа стоки и услуги ще бъде преобразувана в система със заплащане за всеки клас.

По отношение на таксите регламентът за изменение въвежда следните промени:

  • нова система на такси за всеки клас за заявки и подновявания,
  • общо намаляване на размера на таксите, събирани от Службата,
  • включване на разпоредбите на Регламента за таксите за МО в основния регламент.
 

Плащайте само за това, което ви е необходимо

Марката на Общността предоставяше закрила за три класа срещу 900 EUR за електронна заявка и 1050 EUR за заявка на хартиен носител. Съгласно регламента за изменение Службата преминава към система на заплащане за всеки клас. На практика това означава, че заявителите плащат по-малко, ако регистрират само един клас, предишната такса за два класа и по-висока такса за три класа и повече. Таксите за всички видове подновяване се намаляват значително и са уеднаквени с таксите за заявки, освен това се намаляват и таксите за възражение, отмяна и обжалване.

 

Такси за заявки (електронно подаване)

МО (стара система) Такса Марки на ЕС (нова система) Такса
Първи клас 900 EUR, покрива до три класа Първи клас 850 EUR
Втори клас Втори клас 50 EUR
Трети клас Трети клас 150 EUR
Четвърти клас и всеки следващ 150 EUR Четвърти клас и всеки следващ 150 EUR
 

Такси за подновяване (електронно подаване)

МО (стара система) Такса Марки на ЕС (нова система) Такса
Първи клас 1 350 EUR, покрива до три класа Първи клас 850 EUR
Втори клас Втори клас 50 EUR
Трети клас Трети клас 150 EUR
Четвърти клас и всеки следващ 400 EUR Четвърти клас и всеки следващ 150 EUR
 

Нова сертификатна марка на Европейския съюз

Сертификатната марка на Европейския съюз ще бъде въведена след 21 месеца. Тя ще дава възможност на „сертифицираща институция или организация да разреши на лицата, участващи в системата за сертифициране, да използват марката като знак за стоки или услуги, които са в съответствие с изискванията за сертифициране" (член 74б от Регламента за марките на ЕС). Регистрационната такса за сертификатна марка на ЕС ще бъде същата като тази за колективна марка на ЕС, а именно 1 800 EUR (1 500 за електронно подаване), 50 EUR за втори клас, 150 EUR за трети (и всеки следващ).

 

Други такси

Както беше посочено, ще има общо намаляване на таксите, дължими на Службата. Ето няколко примера:

Във връзка с марка на ЕС Такса (стара система) Марка на ЕС (нова система)
Възражение 350 EUR 320 EUR
Отмяна 700 EUR 630 EUR
Обжалване 800 EUR 720 EUR
 

Нови подавания

Датата на заявяване за марка на ЕС, датата на възражението, искането за отмяна или искането за обявяване на недействителност или жалба (във връзка с марки на ЕС) определя коя такса е дължима (по старата или новата система).

Ако действието е предприето преди влизането в сила на новия регламент (т.е. преди 23.3.2016 г.), се прилага старата система дори ако плащането е извършено след влизането в сила на новия регламент, като това включва и изчисляването на всички допълнителни такси, дължими за забавено плащане, ако е приложимо. Ако действието е предприето след влизането в сила на новия регламент (т.е. на или след 23.03.2016 г.), се прилага новата система. Това произтича от принципа, че след като е платено, дадено действие ще породи ефект от датата на предприемането му — счита се, че от този момент то има действие.

Например, ако тримесечният срок за възражение е от 1.2.2016 г. до 30.4.2016 г., а възражението е внесено на 1.3.2016 г., възразяващият трябва да плати старата такса (350 EUR). В същия пример обаче, ако възражението е внесено на 15.4.2016 г., възразяващият трябва да плати новата такса (320 EUR). Възможно е възразяващият да не внесе възражението на 1.3.2016 г. и да изчака до 30.4.2016 г., за да плати новата такса. Въпреки че плащането ще бъде в рамките на тримесечния срок за възражение, датата на внасяне на възражението (както и ефектите от него) е преди влизането в сила на новия регламент.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.