Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Out-of-Commerce Works Portal

Произведения извън търговско обращение са произведения, които са защитени с авторско право, но не са достъпни в търговската мрежа, например литературни произведения, аудио-визуални произведения, звукозаписи, фотографии и уникални произведения на изкуството. Повече информация за произведенията извън търговско обращение е достъпна на нашата уебстраница.

Осиротелите произведения са произведения, които са защитени с авторско право, но чиито автори или друг(и) носител(и) на права не са известни или не могат да бъдат открити. Информация за осиротели произведения можете да намерите на нашата уебстраница и като проверите в базата данни за осиротели произведения.

Режимът на произведенията извън търговско обращение допълва действащите мерки за използване на осиротели произведения на европейско равнище.Порталът на произведения извън търговско обращение е основната мярка за публичност на системата за произведения извън търговско обращение, създадена съгласно Директива (ЕС) 2019/790. Основната цел на портала е да предоставя достъп до информация за текущото и бъдещото използване на произведения извън търговско обращение.

Порталът събира информация за произведения извън търговско обращение, които институциите в областта на културното наследство желаят да разпространяват, например литературни произведения, аудио-визуални произведения, фотографии, видеоигри, софтуер, звукозаписи и уникални произведения на изкуството, включително нетърговски произведения, като плакати, брошури, списания за тръгване или аматьорски аудиовизуални произведения, както и непубликувани произведения. Порталът също така предоставя подробна информация относно използването на произведения извън търговско обращение (т.е. информация за лиценз или изключения).

Друга важна характеристика на портала е предоставяне на информация относно механизмите за неучастие, които са на разположение на носителите на права, и улесняването на оттеглянето на тяхното(техните) произведение(я) от системата от носителите на права.Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) отговаря за създаването и управлението на единен онлайн портал за произведения извън търговско обращение. Порталът е публично достъпен и може да бъде намерен на уебстраницата на EUIPO.Организация за културно наследство или за колективно управление на права може да получи достъп до портала за произведения извън търговско обращение като публичен потребител и да поиска регистрацията на своята организация като потребител в портала. Това може да се направи, като се попълни формулярът за заявка за регистрация на потребител, който е достъпен тук.

Искането за регистрация на потребител ще бъде обработено или от национално звено за контакт (за държавите членки, в които е определено звеното за контакт), или от администратор на EUIPO (за държавите членки, в които не е определено звено за контакт).Всеки притежател на правата може по всяко време да изключи своите произведения от лицензионния механизъм или от прилагането на изключение или ограничение. Неучастието може да бъде общо или за конкретно произведение:

- Общо искане за неучастие се прилага по отношение на всички произведения, всички лицензии или всички видове използване съгласно изключението или ограничението. Носителят на права може да подаде генерално искане за неучастие, като попълни този формуляр в портала.

- Конкретно искане за неучастие се прилага във връзка с конкретни произведения, конкретни лицензии или видове използване съгласно изключението или ограничението. За да подаде конкретно искане за неучастие, носителят на права трябва да посочи конкретен запис или записи в портала и да попълни формуляра за искане за неучастие за посочения(те) запис(и).

Порталът обслужва механизма за неучастие. Подаването на искане за неучастие в портала не ви предоставя такова право. Искането ще бъде разгледано извън портала от организация(и), оправомощени да разглеждат искания за неучастие в държавите-членки.

Допълнителна информация за функциите и опциите на носителите на права можете да намерите на портала.Да, можете да намерите ръководствата за потребители в препратките по-долу. Те ще бъдат полезни като въведение във функциите на портала за всички потребители или като техническо ръководство при използването му.Ако имате въпроси или се нуждаете от техническа помощ, свържете се с нас на адрес: outofcommerceworks@euipo.europa.eu. За да ни помогнете да разрешим проблема, съветваме ви настоятелно да посочите потребителското си име и, ако е възможно, да прикачите екранна снимка на портала, показваща проблема или съобщението за грешка, което получавате.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.