Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 

Такси и плащания


Подаване на заявка за марка на Европейския съюз онлайн от 850 EUR за един клас.

 

Ако искате да подадете заявка с хартиен формуляр, платимата такса е в размер на 1000 EUR.

Регистрирайте Вашата марка
Бързо и лесно

Подайте заявка онлайн

Основна такса

Основната такса е дължима в срок от един месец от датата на получаване на заявката от EUIPO. Моля, обърнете внимание, че разглеждаме заявки за марки и обработваме кореспонденция, свързана с тях, само след заплащането на съответните такси.

  • Основната такса в размер на 850 EUR обхваща един клас.
  • Таксата за втори клас стоки и услуги е 50 EUR.
  • Таксата за три или повече класа е 150 EUR за всеки клас.

Калкулатор за такси

Можете да изчислите точния размер на таксата в зависимост от броя класове и начина на подаване на заявката.

Пълен списък на таксите за марки

Списък на актуалните такси, платими директно на EUIPO.

Валидността на марката на ЕС е 10 години. Тя може да бъде подновявана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Методи на плащане

Можете да платите таксите за марка чрез кредитна карта, банков превод или текуща сметка в Службата. Службата предоставя онлайн обслужване на титулярите на текущи сметки, като им предоставя достъп до всички трансакции и цялата информация, свързани с техните текущи сметки.

Кредитна карта

Кредитна карта

 

Най-добър вариант при подаване на заявки онлайн, който се препоръчва за повечето потребители.

Банкови преводи

Банкови преводи

 

Банковите преводи трябва да са към една от следните сметки.

Текуща сметка

Текуща сметка

 

Препоръчва се за професионални потребители.

 

Измамни искания за плащане

Внимание: подвеждащи фактури

В случай че получите непоискана покана за подновяване, публикуване, прехвърляне или друга процедура във връзка с Вашата регистрация на марка на ЕС, НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ ПЛАЩАНЕ ПО НЕЯ, преди да сте направили внимателна проверка какви са предложените услуги и дали източникът е официален.

 

Примери за искания с цел измама

Допълнителна информация

Ако се нуждаете от допълнителна информация по финансови въпроси, не се колебайте да се свържете със секция „Такси" в отдел „Финанси" на

+34 965 139 100

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.