Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Нови онлайн формуляри за отмяна и недействителност?

Пробвайте новите формуляри за по-бързо и по-ефективно подаване.

Подайте заявка сега

Формуляри и подаване

Подайте заявка за марка на ЕС

(най-ниските дължими такси са 850 EUR)

Подайте заявка за дизайн на Общността

(най-ниските дължими такси са 350 EUR)

Подновяване, вписване, преобразуване, проверка и промяна на представител

(възможно е да се начислят такси)

Подайте възражение

(възможно е да се начислят такси)

Промяна на данните на притежателя

Подаване на искане за обявяване на недействителност на марка на ЕС / МР

Подаване на искане за отмяна на марка на ЕС / МР

Подаване на искане за обявяване на недействителност на РДО / МД

Заявка за вписване в списъка на професионалните представители по въпросите на марката или дизайна

Професионални представители: искане за освобождаване

Формуляр за откриване и деклариране на разплащателна сметка

Формуляр за закриване на разплащателна сметка

Пълномощно за представяне пред EUIPO

Подайте международна заявка за марка въз основа на марка(и) на ЕС

Повече информация за формулярите за международни заявки

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.