Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Стоки и услуги

Вашата заявка за марка на Европейския съюз трябва да съдържа представяне на марката, която искате да регистрирате, и списък на стоките и/или услугите, които тя да обхване.

Има определени правила за представяне на списъка на стоки и услуги:

  • Стоките и услугите трябва да са възможно най-точно и ясно описани
  • Те трябва да са класифицирани съгласно един от класовете по Класификацията от Ница

За класифицирането на стоки и услуги Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) използва Класификацията от Ница. В Класификацията от Ница стоките и услугите са разделени на 45 категории (или класове).

Таксата от 850 EUR за заявка Ви дава право да изберете един клас. Срещу допълнителна такса от 50 EUR можете да добавите втори клас, а за три или повече класа трябва да заплатите по 150 EUR на клас.

 

Намерете Вашите стоки и услуги и ги класифицирайте

Когато подавате заявка за марка чрез един от нашите формуляри онлайн — формуляр в пет стъпки и разширен формуляр — можете да търсите и да преглеждате в списъка на стоки и услуги, наречен Хармонизираната база данни.

Тя съдържа термини, които вече са одобрени от EUIPO и от всички национални служби за интелектуална собственост в Европейския съюз, а и не само.

Най-бързият начин да публикувате марка

Избирайки стоки и услуги от Хармонизираната база данни, Вие ни помагате да обработим заявката Ви по-безпроблемно. Тя също така може да бъде приета по Fast Track, ускорената процедура на EUIPO за бързо публикуване на заявки.

Освен това можете да използвате нашия „Инструмент за съставяне на списъци на стоки и услуги", за да съставите собствен списък преди подаване на заявката. Този подход е препоръчителен за професионални потребители, на които понякога се налага да подават няколко заявки едновременно.

Съставянето на спецификация на стоки и услуги е въпрос на балансирана преценка.

Мислете мащабно

Възможно е дружеството Ви да предоставя повече стоки и услуги, отколкото мислите. Независимо че може да се чувствате сигурен какъв е пазарът Ви днес, замислете се как искате да се развие марката Ви в бъдеще. Например, ако сега произвеждате бонбони, след две или пет години може да поискате да предлагате още стоки (например сладолед).

Бъдете реалисти

Може да изглежда изкушаващо да заявите широк кръг от стоки и/или услуги, но не забравяйте, че ако не използвате марката за всички заявени стоки или услуги, тя е уязвима при оспорване.

Ако ограничите Вашата спецификация, намалявате риска от конфликт с други марки.

Балансиране върху камък, илюстрация на необходимостта от балансирана преценка при избора на стоки и услуги за Вашата марка

Напомняме ви, че дългите списъци със стоки и/или услуги може да станат причина за редица неизгодни обстоятелства, а именно:

  • по-голям риск от пропуски в класификацията;
  • забавяне на публикуването и регистрацията на вашата марка на ЕС;
  • повишен риск от конфликти с други марки (възражения);
  • повишен риск от евентуална отмяна на марката поради сходство с по-ранна марка или неизползване на всички регистрирани стоки и/или услуги.

Помнене: След като сте подали заявка, повече не можете да добавяте нови стоки и/или услуги. Затова помислете внимателно кои от тях ще изберете.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.