Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Хармонизираната база данни

Хармонизирана база данни

Хармонизираната база данни съдържа над 70 000 термина, от които потребителите могат да избират стоките и услугите, за които търсят закрила в заявките си за марки. Базата данни се използва в онлайн формулярите за заявяване на марки на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) —  формуляра в пет стъпки и разширения формуляр — и съдържа термини, които вече са одобрени от всички национални служби за интелектуална собственост в Европейския съюз (ЕС).

Ако изберете термин за стоки или услуги от хармонизираната база данни, той ще бъде приет при разглеждането на заявката от служителите ни. Освен това терминът вече ще е преведен на всички езици на ЕС (освен на ирландски език). По този начин заявката ви ще бъде обработена по-бързо, тъй като не се налага EUIPO да превежда термините от вашия списък.


Можете да получите достъп до хармонизираната база данни по четири различни начина

 1. Когато използвате формуляра в пет стъпки, имате възможност да преглеждате или да търсите в базата данни на втората стъпка от заявката, в раздел „Стоки и услуги“.

 1. В разширения формуляр трябва само да кликнете върху „Търсене“ в раздела „Стоки и услуги“.
Разширен формуляр, раздел стоки и услуги

 1. Ако предпочитате да подготвите списъка със стоки и услуги предварително, можете да използвате нашия Инструмент за съставяне на списъци. Инструментът съдържа термините от хармонизираната база данни и ви позволява да запазите списъка за бъдещи заявки.
Инструмент за съставяне на списъци

 1. Достъп до хармонизираната база данни можете да получите и чрез TMclass. TMclass е международна база данни, която съдържа термините от хармонизираната база данни, както и термини, одобрени в други страни по света и от международни организации като Световната организация за интелектуална собственост. Проверката в тази база данни може да ви бъде от полза, когато подготвяте заявката си — по този начин имате възможност за бърз преглед на сходните марки, които съществуват на пазара, където желаете да развивате дейността си.

Правилният начин за класифициране на вашите стоки и услуги

TMclass 


 

Обяснение на ползите от хармонизираната база данни (ХБД)

Заявителите на марки могат да спечелят много от използването на ХБД. По-долу са изложени някои от най-основателните причини за това:

 1. Гарантирано приемане на условията
  Експерти по класификацията от всяка държава — членка на ЕС са проверили всеки термин в ХБД. Това означава, че ако използвате термин от ХБД, не съществува риск от повдигане на възражение относно класификацията за вашата заявка за марка на ЕС или национална марка в ЕС.

 2. Пазарни условия
  В ХБД се въвеждат данни от списъците със стоки и услуги, подадени с действителните заявки, което означава, че базата данни отговаря на пазарните реалности. Подобно на новите условия, отразяващи последните стопански тенденции, тя постоянно се преразглежда, за да се включат последните актуализации от Класификацията от Ница. Потребителите могат да се свържат с EUIPO, с националните или регионалните служби, за да предложат добавянето или премахването на термини от базата данни.

 3. Спестява време и ресурси
  Всички термини в ХБД са предварително одобрени, което означава, че се приемат автоматично от всяка национална и регионална служби за ИС в ЕС, както и от EUIPO. Потребителите могат да избегнат забавяне и да спестят пари за превод, когато искат да разширят географската защита на марката си, тъй като списъците със стоки и услуги се превеждат автоматично в ХБД. Потребителите, които отговарят на определени условия, например предварително плащане, могат също да се възползват от по-бързо публикуване на заявките чрез нашата услуга за марки Fast Track, когато използват термини от ХБД.

 4. По-голяма сигурност и предвидимост
  Използваната от ХДБ структура на Таксономията позволява на потребителите да разберат напълно обхвата на закрилата, осигурявана от общите термини. Таксономията е основана на системата на класификацията от Ница и е разработена така, че да бъде проста и достъпна, позволявайки на потребителите да намерят търсените стоки и услуги в йерархичната структура, без предварително да познават системите за класификация. Общите термини се намират най-отгоре, а по-специфичните (обхванати от общо описание) — по-долу. На потребителите е гарантиран еднакъв обхват на закрила при използването на преводите на ХДБ за географско разширяване.

 5. Допълва ръководството за предварително одобряване
  Потребителите, които искат да проверят за противоречие с предходни марки, могат да изберат инструмента Similarity за стоки и услуги, който позволява на участващите служби за ИС да дадат мнението си за степента на сходство между дадени стоки и/или услуги. Тъй като инструментът Similarity използва само термини от ХДБ, потребителите могат да получат по-точна информация за евентуални противоречия, преди да пуснат даден продукт или услуга на пазара.

 

Може ли да предлагам нови термини за хармонизираната база данни?

Хармонизираната база данни представлява динамичен набор от термини, който се актуализира по открит и прозрачен начин от всички участващи служби. Ако не намирате търсените от вас стоки и услуги, можете да предложите нови посредством формуляра за контакти.


Какво мислят нашите потребители?

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.