Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Класификация от Локарно (дизайни)

Класификацията от Локарно е международната система за класифициране на промишлени дизайни и се поддържа от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е съставила списък на продукти, наречен Eurolocarno, който се основава на класификацията от Локарно и служи за класифициране на стоки, посочени в регистъра на регистрираните дизайни на Общността и в заявки за РДО.

Силно препоръчваме на заявителите да използват термини от класификацията от Локарно или EuroLocarno, когато посочват стоките в заявката за дизайн, за да се избегне забавяне в процедурата за регистриране поради нуждата от превод на подадените термини. Употребата на общите термини ще подобри също възможностите за търсене в базата данни на РДО и по този начин ще доведе до по-голяма прозрачност.

В класификацията от Локарно можете да търсите чрез търсачката EuroLocarno, която е достъпна на всички официални езици на Европейския съюз (ЕС).

 • Критерии за търсене
  Въведете термин в полето за търсене или изберете клас (и подклас, ако е необходимо) от падащото(ите) меню(та). За допълнително прецизиране на търсенето термините в текстовото поле могат да се комбинират с избор на клас (или подклас).

  Въведете термина, който желаете да търсите в полето за търсене, и кликнете върху бутона „Търсене“. Полето за търсене има функция за автоматично завършване, която се задейства при въвеждане на ключова дума.

  За да стесните търсенето, чрез падащите менюта над полето за търсене изберете клас, в който желаете да търсите. Опциите в менюто на подкласа могат да бъдат променяни само след като сте избрали клас.

  Езикът на търсенето може да се промени чрез падащото меню над бутона „Търсене“.

  Бележка: Системата търси само термини на избрания език.
   
 • Опции за текста на търсенето
  За полето, където се въвежда текстът на търсене, важат следните правила:
  • Като „текст“ се определя всеки буквено-цифров знак. В текстовото поле могат да се въвеждат всякакви знаци. Въпреки това звездичката (*), въпросителният знак (?) и двойните кавички (" ") са заместващи символи със специални функции. За да научите повече, вижте раздела за заместващите символи.
  • Текстовото поле не прави разграничение между малки и главни букви, т.е. без значение дали ще напишете "coke" или "Coke", се получават едни и същи резултати.
  • Системата за търсене не разпознава специални знаци, т.е. като напишете "Müller", получавате същите резултати, както ако напишете "Muller".
  • Заместващите символи (*) и (?) могат да бъдат въведени навсякъде в текста и се използват, когато един или повече знака не са известни.
    
 • Заместващи символи
  • Заместващият символ се използва вместо друг знак или низ от знаци.
  • Въпросителен знак (?)
   Въпросителният знак (?) замества един неизвестен знак.
   Например, ако изпишете „compl?ment“, резултатите от търсенето ще включат както „complement“, така и „compliment“.
   В дадена поредица за търсене може да се въведат повече от един въпросителни знака.
   Бележка: Въпросителният знак не замества знака за интервал (за разлика от звездичката).
  • Звездичка (*)
   Звездичката (*) замества един или повече неизвестни знака (включително интервалите).
   Например, ако напишете „compl*ment“, ще получите резултати както за „compliment“, така и за „Complete Management“.
   В низа за търсене звездичката и въпросителният знак може да се използват съвместно.
   Например, ако напишете „*1?3“, получавате резултати за „123“ и „Farmacia +123“.
  • Двойни кавички (" ")
   Когато ограждате дума или израз в двойни кавички, ограничавате търсенето само до знаците, съдържащи се в кавичките.
   Например, ако напишете „"Hello"“, получавате резултати за „Hello“.
    
 • Резултати от търсенето
  Резултатите от търсенето се показват в таблица с три колони, озаглавени „Клас“, „Означение на продукта“ и „Превод“.

  Номерата на класа и подкласа са дадени в колоната „Клас“.

  Колоната „Означение на продукта“ може да бъде прегледана на другите езици на ЕС, като кликнете върху иконата със стрелката в колоната „Превод“.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.