Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Класификация от Ница (марки)

Класификацията от Ница е система за класифициране на стоки и услуги за целите на подаване на заявки за марки на Европейския съюз (ЕС). Тя съдържа 45 класа.

Класификацията от Ница разпределя стоките в класове от 1 до 34, а услугите — в класове от 35 до 45. Всеки клас е представен от заглавие на класа, което съдържа обща информация за типа стоки или услуги, обхванати от него. Например, заглавието на клас 25 е "Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава", а заглавието на клас 15 — "Музикални инструменти".

Всеки клас съдържа набор от термини в класа, които определят по-точно стоките или услугите, за които се търси защита посредством заявката за марка на ЕС. На заявителите се препоръчва, когато посочват стоки или услуги в заявката за марка на ЕС, да използват термините от класификацията от Ница, за да се избягва забавяне в процедурата за регистриране поради нуждата от превод на подадените термини. Употребата на тези общи термини също така подобрява възможностите за търсене в базите данни на марките на ЕС и осигурява по-голяма прозрачност.

В класификацията от Ница може да се търси чрез TMclass, интерактивна търсачка, която е налична на всички официални езици на ЕС, а също на китайски, японски, корейски, руски и турски език.

Обърнете внимание, че оригиналният списък на стоки и услуги, включени в заявката за марка на ЕС, може да бъде ограничаван, но не и разширяван. С други думи, не можете да добавяте стоки, услуги или класове към първоначално подадените в заявката.

Към момента на подаване на заявката можете да посочите произволен брой класове, но таксата за заявка (850 EUR) покрива само един. Ако изберете повече, за всеки допълнителен клас е дължима такса.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.