Онлайн услуги

Нашите онлайн формуляри ще ви спестят време, а в някои случаи — и пари. Интегрираните опции за помощ и търсене ще ви улеснят при попълване на заявката. Освен това чрез тях трансакциите ви са по-сигурни, тъй като заплащането става чрез нашите защитени сървъри.

 

Подайте заявка за марка с помощта на новия ни
формуляр EUTM Filing

най-нискaтa таксa e 850 EUR.

Лого на заявката по Fast Track по избор

Подаване на заявка онлайн 

Подайте заявка за марка, като използвате нашия Easy Filing
Най-ниските дължими такси са 850 EUR.

Logo Fast Track application

Подаване на заявка онлайн 

Подайте заявка за дизайн, като използвате нашия формуляр в четири стъпки
Най-ниските дължими такси са 350 EUR.

Лого на приложението Fast Track

Подаване на заявка онлайн 

 

Искане за проверка, вписване, подновяване или промяна на представител
Проверете какви са дължимите такси на EUIPO за марки и дизайни.

Подаване на заявка онлайн 

Подайте възражение
Проверете какви са дължимите такси на EUIPO за марки и дизайни.

Подаване на заявка онлайн 

 

Подайте искане за обявяване на недействителност на марка на ЕС / МР
Проверете таксите за марки и дизайни.

Подайте заявка онлайн 

Подайте искане за отмяна на марка на ЕС / МР
Проверете таксите за марки и дизайни.

Подайте заявка онлайн 

Подайте искане за обявяване на недействителност на РДО / МД
Проверете таксите за марки и дизайни.

Подайте заявка онлайн 

 

Goods and services builder
Подгответе вашия списък, преди да подадете заявка, и спестете време.

Създаване на списък 

Подайте жалба онлайн
Подаването на жалба струва 720 EUR за марка и 800 EUR за дизайн.

Подаване на заявка онлайн 

Подайте международна заявка за марка въз основа на заявка(и) за марка на ЕС

Подаване на заявка онлайн