Онлайн услуги

Нашите онлайн формуляри ще ви спестят време, а в някои случаи — и пари. Интегрираните опции за помощ и търсене ще ви улеснят при попълване на заявката. Освен това чрез тях трансакциите ви са по-сигурни, тъй като заплащането става чрез нашите защитени сървъри.

 

Подайте заявка за марка с помощта на новия ни
формуляр EUTM Filing

най-нискaтa таксa e 850 EUR.

Лого на заявката по Fast Track по избор

Подаване на заявка онлайн 

Подайте заявка за марка, като използвате нашия Easy Filing
Най-ниските дължими такси са 850 EUR.

Logo Fast Track application

Подаване на заявка онлайн 

Подайте заявка за дизайн, като използвате нашия формуляр в четири стъпки
Най-ниските дължими такси са 350 EUR.

Лого на приложението Fast Track

Подаване на заявка онлайн 

 

Подайте заявка за дизайн, като използвате нашия формуляр Easy Filing
Най-ниската дължима такса е 350 EUR.

Подаване на заявка онлайн 

Искане за проверка, вписване, подновяване или промяна на представител
Проверете какви са дължимите такси на EUIPO за марки и дизайни.

Подаване на заявка онлайн 

 

Подайте възражение
Проверете какви са дължимите такси на EUIPO за марки и дизайни.

Подаване на заявка онлайн 

Подайте искане за обявяване на недействителност на марка на ЕС / МР
Проверете таксите за марки и дизайни.

Подайте заявка онлайн 

Подайте искане за отмяна на марка на ЕС / МР
Проверете таксите за марки и дизайни.

Подайте заявка онлайн 

 

Подайте искане за обявяване на недействителност на РДО / МД
Проверете таксите за марки и дизайни.

Подайте заявка онлайн 

Goods and services builder
Подгответе вашия списък, преди да подадете заявка, и спестете време.

Създаване на списък 

Подайте жалба онлайн
Подаването на жалба струва 720 EUR за марка и 800 EUR за дизайн.

Подаване на заявка онлайн 

 

Подайте международна заявка за марка въз основа на заявка(и) за марка на ЕС

Подаване на заявка онлайн