Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Служители, работещи по случаи за
ускорено разрешаване на спорове

Специфична услуга за ускорено разрешаване на спорове (УРС) за МСП в контекста на COVID-19. EUIPO предлага на МСП специална онлайн услуга за уреждане на техните спорове в областта на интелектуалната собственост. УРС означава уреждане на спорове чрез използването на най-ефективния възможен механизъм за алтернативно разрешаване на спорове и включва посредничество, помирение, съдействие при преговори и експертно заключение.

Специалната услуга ще се предлага в рамките на следните производства на EUIPO:

  • Възражения: след изтичане на периода за помиряване и единствено за непредставени МСП.
  • Анулиране, невалидност и обжалване на регистрирани дизайни: както за представени, така и непредставени МСП, на всеки етап от производството.

EUIPO се стреми да подкрепя МСП в рамките на всяко от посочените по-горе производства, като определя отговорник по УРС, който да преведе МСП през многобройните възможности за уреждане на спора по взаимно съгласие, които са на разположение в EUIPO и на други места. Целта е да се намери най-подходящият и ефективен от гледна точка на разходите процес, за да се избегнат сложни производства по съдебни спорове, изразходване на ресурси и предприемане на действия, които представляват пречка пред стопанската дейност. Допълнително предимство е възможността за комбиниране на паралелни спорове на национално и международно равнище в един процес на помиряване.

Как ще изглежда тази специална услуга?

Услугата е разделена на две различни фази и ще бъде управлявана от служители на EUIPO, работещи по случаи за УРС, които са опитни посредници и преговарящи, с доказан опит в областта на интелектуалната собственост.

Тази цялостна услуга се извършва дистанционно по телефон, електронна поща, Microsoft Teams и Zoom — в съответствие с техническите възможности на МСП, поискало услугата.

Първи етап: след като отговорникът на EUIPO е получил искане за използване на специалната услуга, със заявителя се осъществява първи контакт онлайн с цел в поверителна среда да бъде проучен контекста на спора, който е в процес на разглеждане от EUIPO, и всякакви други паралелни производства. Целта е да се получи цялостна представа за икономическата дейност на МСП и за конфликтите, в които то участва. Първият етап е предназначен да бъде интерактивен и динамичен със срок от шест часа, който може да бъде непрекъснат или разделен на няколко сесии.

В края на първия етап, отговорникът по УРС дава необвързващи препоръки за начина, по който спорът може да бъде ефективно решен. Тези препоръки биха могли да включват онлайн услуги за медиация, помирение, съдействие при преговори, експертна оценка или всяка комбинация от тези услуги, предлагани от EUIPO и на други места.

Когато МСП се съгласи с препоръките, разглеждащият случая служител по УРС ще се свърже с другата страна по висящото производство в EUIPO, за да провери дали тази страна ще се съгласи да разреши спора посредством едно от препоръчаните средства.

Втори етап: след като бъде избрано едно от препоръчаните средства за разрешаване на спора, то ще бъде незабавно започнато онлайн. Това може да бъде посредничество, помирение, подпомагани преговори, експертна оценка или комбинация от тези услуги.

 


Christoph BARTOS

Nunzio BAMBARA

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR, DE

Full CV
Christoph BARTOS

Christoph BARTOS

Nationality: Austrian
Languages: EN, DE, ES

Full CV
Sophia BONNE

Sophia BONNE

Nationality: Belgian
Languages: NL, EN, FR, DE, ES

Full CV
Marita BRA

Marita BRA

Nationality: Greek
Languages: EN, FR, ES, EL

Full CV
 
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra CRAWCOUR

Nationality: British
Languages: EN, DE, ES, IT

Full CV
Stefano_di_Natale

Stefano di Natale

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA MURILLO

Nationality: Spanish
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Plamena_Georgieva

Plamena GEORGIEVA

Nationality:Bulgarian
Languages:BG, EN

Full CV
 
Gordon HUMPHREYS

Gordon HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, FR, ES

Full CV
Philipp von KAPFF

Philipp von KAPFF

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES, FR

Full CV
Arkadiusz_Makar

Arkadiusz MAKAR

Nationality: Polish
Languages: PL, EN

Full CV
Virginia MELGAR

Virginia MELGAR

Nationality: French
Languages: FR, EN, ES

Full CV
 
Klaudia_Misztal

Klaudia MISZTAL

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES

Full CV
Cinzia NEGRO

Cinzia NEGRO

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Cinzia NEGRO

Sophie PÉTREQUIN

Nationality:French
Languages:FR, EN, ES

Full CV
André POHLMANN

André POHLMANN

Nationality:German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Susy SCARDOCCHIA

Susy SCARDOCCHIA

Nationality: Italian
Languages: DE, EN, ES, IT

Full CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Antje SÖDER

Antje SÖDER

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
Sven STÜRMANN

Sven STÜRMANN

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Katarzyna_Zajfert.jpg

Katarzyna ZAJFERT

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES, FR

Full CV
 
   
Последна актуализация на страницата 06-05-2021
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация