Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Илюстрация на IP Scan с електрически крушки

 

IP Scan

Определете своята интелектуална собственост и научете как да включите стратегия за интелектуална собственост в бизнес плановете на дружеството си.

Защитата на вашата интелектуална собственост (ИС) е единственият законен начин да избегнете копирането или използването на уникалните ви идеи, продукти или услуги без разрешение.

IP Scan ви осигурява директен контакт с експерт по интелектуална собственост, назначен от национална служба по интелектуална собственост, който ще работи с вас, за да прегледа бизнес модела ви, продуктите/услугите и плановете за развитие.

В сътрудничество ще разберете кои нематериални активи да защитите и по какъв начин вашата ИС може да подпомогне развитието на бизнеса ви. IP Scan не е правна услуга, а има за цел да ви помогне да се ориентирате как да регистрирате и да се възползвате от ИС във вашия бизнес сега и в бъдеще.

IP Scan се предлага в държавите — членки на ЕС, посочени по-долу.

„Беше много полезно и много удачно за нас. Спестих време, получих експертна помощ и сега имаме търговски марки, така че това увеличава стойността на нашата фирма.“

- Лаура Анделин, ONIT Sport (Финландия)

Основни положения на IP Scan

IP Scan може да създаде основата на стратегията за интелектуална собственост на вашето дружество.

Защитената интелектуална собственост обхваща различни подлежащи и неподлежащи на регистрация активи, включително търговски марки, дизайни и патенти. Регистрираните нематериални активи предлагат не само защита в законово отношение. Те ви осигуряват също изключителност и конкурентно предимство на пазара.

ИС с висока стойност може да бъде използвана за създаване на нови източници на приходи, например от споразумения за лицензиране, продажби или кобрандиране. Когато става въпрос за получаване на финансиране, регистрираната ИС се счита за показател за доброто състояние и надеждността на дружеството.

  • Прегледайте бизнес модела си с експерт по ИС
  • Научете какви са всъщност активите на ИС на вашата компания и как да ги регистрирате и управлявате
  • Определете начините за защита на интелектуалната ви собственост и какво да правите, ако някой наруши правата ви
  • Открийте как да предотвратите конфликти за ИС с конкуренти или потенциални партньори
  • Разработете ясна стратегия за ИС за вашето дружество — какво да регистрирате, къде да регистрирате и как да използвате ИС чрез лицензиране, партньорства, интернационализация и т.н.

Дружеството ви може да разполага с един или няколко нематериални актива и дори да не знае за това:

  1. Основните положения: Името на дружеството ви и името на онлайн домейна му
  2. Подлежаща на регистрация ИС: търговски марки, патенти, дизайни, полезни модели, авторски права, сортове растения или географски указания
  3. Неподлежаща на регистрация ИС: търговски тайни и нерегистрирани дизайни
 

Процедурата на IP Scan

IP Scan е всеобхватен и се извършва в сътрудничество. С помощта на експерт по ИС ще разгледате всеки аспект на ИС на вашето дружество.

Всеки нематериален актив, който дружеството ви може да притежава, се оценява по време на IP Scan, поради което е много важно да се уверите, че експертът по ИС, който ви помага, разполага с цялата необходима информация. Процесът изисква дружеството ви да се ангажира да отдели време, за да събере необходимата информация, да премине през процеса на събеседване и да си сътрудничи с експерта по ИС. IP Scan е разделен на три етапа:

1. Подготовка
Подготвителна фаза, през която дружеството ви трябва да попълни кратък въпросник за самооценка. Той се преглежда от експерта по ИС, за да се разбере връзката на дружеството ви с интелектуалната собственост.
2. Анализ
Фаза на анализ, през която експертът по ИС провежда събеседване с вас, за да проучи бизнес модела ви, да оцени вашата ИС и да определи най-подходящата стратегия за ИС за дружеството ви.
3. Доклад
Фазата на доклада, в която експертът по ИС представя констатациите от анализа и предлага препоръки как да интегрирате стратегията за ИС в бизнес плана на дружеството.

Доклад на IP Scan

Докладът на експерта по ИС съдържа общите констатации от първата и втората фаза и обхваща пет основни теми:

бизнес модел на МСП и стратегия на дружеството

Определяне и анализ на съществуващата ИС и на активите, свързани с ИС

Използване на търсенията на ИС

Управление на ИС и стратегия: как най-добре да управлявате активите си в областта на ИС

Обобщение и стратегически препоръки

IP Scan се финансира от Фонда за МСП

Възстановете 90 % от разходите за IP Scan чрез безвъзмездни средства от Фонда за МСП.

Налична е финансова помощ

Фондът за МСП е схема за безвъзмездни средства, предназначена за подпомагане на малките или средните предприятия (МСП) от Европейския съюз (ЕС) при покриване на разходите за регистрация на ИС. МСП, които извършват IP Scan, могат да получат възстановяване на 90 % от разходите за услугата, като преди това получат безвъзмездни средства от Фонда за МСП на EUIPO.

Възможност, налична изключително за МСП от ЕС

За да поискате безвъзмездни средства, дружеството ви трябва да е МСП, установено в Европейския съюз. Прегледайте официалното определение на ЕС за МСП, за да се уверите, че дружеството ви отговаря на условията.

 

Процесът на кандидатстване пред Фонда за МСП не изисква много формуляри и документи. Необходимо е само да подготвите някои основни данни, например удостоверението за регистрация по ЗДДС на дружеството и данните за банковата сметка.

Първата стъпка е да кандидатствате пред Фонда за МСП и да получите одобрение за безвъзмездна помощ. Кандидатстването не отнема много време, а отговор се получава само след няколко дни.

За повече информация посетете началната страница на Фонда за МСП и изберете вашата държава, за да получите подробна информация. Там можете да разгледате и нашите ЧЗВ, ако имате някакви въпроси, или да се свържете с нас директно чрез онлайн чат. Можете също така да се свържете с националната си служба за интелектуална собственост на посочените по-горе връзки.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.