Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Регистрирайте по процедурата
FastTrack

Искате да защитите вашата марка или промишлен дизайн?

MARKA ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Регистриране на вашата
марка
Кое може да бъде
марка?
Какви са
ползите?

Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено за последващи периоди от 10 години.

Искаме да ви предложим бърз и надежден вариант за регистриране на вашата марка на Европейския съюз.

Можете да създадете и подадете вашата заявка с три лесни стъпки, като използвате формуляр, с който се напътстват МСП и физически лица, установени в Европейското икономическо пространство, без помощ от специалист в областта на марките.

 
 

Регистриране на
вашия промишлен дизайн
Кое може да бъде
промишлен дизайн?
Какви са
ползите?

Искаме да ви предложим бърз и надежден вариант за регистриране на вашия промишлен дизайн на Европейския съюз.

Можете да създадете и подадете заявката си в четири стъпки, за които са осигурени инструкции. Ще са необходими:

 • Вашето име и адрес
 • Вашият промишлен дизайн (7 изгледа)
 • Нов ли е дизайнът? Потърсете тук, за да проверите дали вашият промишлен дизайн е наличен.
 • Каква дейност осъществява вашето дружество? Продавате ли продукти? Предлагате ли услуги? Потърсете подходящите изрази тук.
 • Основната такса за регистрация и публикуване на промишлен дизайн е 350 евро.

Подайте заявка за регистриран дизайн на Общността чрез процедурата в четири стъпки

Нашата опция Fast Track за регистриране на дизайн

Лого на приложението Fast Track
 
 • Създаването и подаването на заявка може да отнеме само 10 минути.
 • Ние ще ви насочваме стъпка по стъпка в процедурата за подаване на заявка.
 • Научете повече за Fast Track.
 • Плащането е възможно само с кредитна карта или от текуща сметка. Не се приемат банкови преводи.

EUIPO предлага на заявителите възможност техните дизайни да бъдат регистрирани по-бързо. Тази ускорена процедура се нарича „Fast Track“.

След като е получена в EUIPO, заявката ви се разглежда от нашите проверители. Ако отговаря на определени стандарти и не се установят пропуски, заявката се обработва по ускорена процедура и в рамките на два работни дни може да имате регистриран дизайн.

За повече информация относно нашите стандарти за услуги вижте таблицата с услугите на EUIPO на нашата страница за качество.

 

Какви са условията за Fast Track?

Ако желаете да регистрирате дизайн по Fast Track, трябва:

 • да използвате нашия електронен формуляр за заявка в четири стъпки;
 • да използвате DesignClass, когато посочвате продуктите, за които се отнася дизайна;
 • да добавите необходимите приложения, ако желаете да предявите претенция за приоритет;
 • да платите от текущата си сметка или с кредитна карта;
 • да използвате идентификационните номера в базата данни на EUIPO, ако сте представител.

Какво може да бъде промишлен дизайн?
Това е външният вид на вашия продукт или вашата опаковка. Регистрираният промишлен дизайн защитава вашата инвестиция във външния вид на вашия продукт и предотвратява възможността той да бъде копиран от други дружества. Той добавя стойност към вашия бизнес и го отличава от останалите в целия Европейски съюз!

 

Условия за Fast Track

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) предлага на заявителите възможност техните заявки за марки да бъдат проверени и публикувани по-бързо, ако изпълняват условията за Fast Track.

След постъпване на заявка в EUIPO служителите ни я проверяват, за да преценят дали е възможна регистрация. Колкото по-сложна е заявката, толкова повече време отнема на служителите ни да я проверят. Ето защо заявките, получени в EUIPO, които отговарят на определени условия, ще бъдат разглеждани по ускорена процедура и по-бързо ще достигнат първия етап в процедурата за регистрация — публикуване на заявката. Ние наричаме тази ускорена процедура „Fast Track“.


Периодът за проверка е по-кратък с Fast Track

 

Какви са предимствата?

 • По-бързо Заявката ви може да бъде публикувана за половината от времето или дори още по-бързо в сравнение с обикновените заявки.
 • По-сигурно При заявка по Fast Track избирате стоки и услуги от база данни с термини, които са вече приети от EUIPO и от всички служби за ИС в ЕС, известна като Хармонизирана база данни (ХБД). Това значително намалява пропуските и можете да сте сигурни, че правите правилен избор.

За повече информация относно нашите стандарти за услуги вижте таблицата с услуги на EUIPO на нашата страница за качество.

 

Как да изпълня условията за Fast Track?

За успешното подаване на заявка по Fast Track трябва да бъдат изпълнени две главни условия:

 • трябва да изберете стоките и услугите, които ще бъдат обхванати от вашата заявка за марка, от база данни с термини, вече приети от EUIPO. Формулярът за заявка в пет стъпки е разработен, за да ви насочва в избора, така че вашата заявка да може да бъде обработена по Fast Track.
 • Трябва да платите предварително: нашите проверители могат да започнат проверката на вашата заявка едва след като е извършено плащане. При навременно плащане и ако не са установени пропуски при подаването или по време на проверката, вашата заявка ще бъде обработена по Fast Track.

Ако плащате чрез разплащателна сметка, обърнете внимание, че тя ще бъде незабавно дебитирана. Ако плащате с банков превод, трябва да извършите превода веднага след подаване на заявката.

Макар че в момента на подаване някои заявки изпълняват условията за ускорената процедура Fast Track, възможно е на по-късен етап те да бъдат загубени. Причината може да бъде пропуск, например марката, която желаете да регистрирате, не е достатъчно отличителна. Ако заявката ви престане да изпълнява някое от условията за Fast Track, ще бъдете уведомени писмено.

 

Fast Track: пълни условия

 1. Заявителят трябва да има постоянен адрес в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ако не изпълнява това условие, той трябва да посочи валиден представител.
 2. Марката не трябва да е нито колективна, нито сертификатна.
 3. Заявката не трябва да съдържа искане за доклад с резултати от търсене в Европейския съюз или доклади от национални търсения.
 4. По отношение на претенциите за приоритет или предходност:
  • не трябва да са предявени претенции за приоритет или предходност, или
  • ако е посочена претенция за приоритет или предходност, марките, на които се основава претенцията, може да бъдат внесени от базата данни TMView по време на процедурата за подаване на заявка, или
  • ако е посочена претенция за приоритет или предходност и свързаната(ите) марка(и) не е(са) в TMView, трябва да се приложи съответното удостоверение.
 5. Ако е предявена претенция за изложбен приоритет, заявката може да бъде обработена по Fast Track, при условие че е приложено съответното удостоверение.
 6. Марката трябва да е от следните видове: словна, фигуративна, триизмерна или звукова.
 7. Ако марката е фигуративна или триизмерна, заявяването на цвят вече не е възможно.
 8. Ако марката е фигуративна, триизмерна или звукова, трябва да се включат съответните валидни приложения.
 9. Всички термини в списъка със стоки и услуги трябва да бъдат избрани от базата данни с термини, които са вече приети от EUIPO.
 10. Плащането трябва да бъде извършено по един от приетите начини на плащане. Плащане чрез разплащателна сметка на трето лице не е допустимо при Fast Track.
 11. При плащането на такси се прилагат следните условия:
  • кредитна карта: без специални изисквания;
  • банков превод: заявителят трябва 1) да използва кода на платежната трансакция, генериран от формуляра, и номера на марката, за да идентифицира досието, 2) да преведе сумата веднага и 3) за предпочитане да извърши отделно плащане за всяка подадена заявка.
  • За титуляри на текущи сметки заявителят трябва да избере „Дебитиране“ във формуляра за плащане.
 12. Ако езикът на заявката не е един от петте езика на EUIPO (английски, френски, немски, италиански и испански), заявителят трябва да приеме превода, предоставен от EUIPO на втори език, избран измежду един от приетите пет езика.

Бележка: плащанията чрез банков превод, със съответния код на трансакцията, трябва да бъдат получени в EUIPO в срок от девет дни от подаването на заявката. В противен случай ще означава, че EUIPO не може да гарантира стандартните срокове за Fast Track.

Отпечатване на пълните условия
 

Всички посочени срокове са само с илюстративна цел и не са обвързващи за Службата.

Какво може да бъде марка на ЕС

Марката на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи (включително лични имена) или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката, нейната опаковка или звуци.

На 1 октомври 2017 г., съгласно регламента за изменение Регламент (ЕС) 2015/2424, формулировката „изискване за графично представяне“ беше премахната.

На практика това означава, че при условие че вашата марка попада в една от категориите за марки, одобрени от Службата, и може да бъде представена в одобрен формат, можете да подадете заявка за нея, без да я представяте графично.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Какъв вид марка желаете да защитите?

В зависимост от това какво желаете да защитите (дума, число, цвят и т.н.), имате различни възможности във връзка с тази марка. Вижте възможностите.

Знаците, които съставляват дадена марка, трябва да позволяват отличаване на стоките и услугите на едно предприятие от тези на друго предприятие.

За да изпълнява изискванията за регистрация, вашата марка трябва да е отличителна и да не описва какво продавате.

 
 

Марката трябва да има отличителен характер

Потребителите трябва да могат да разпознаят вашия знак като такъв, напр. като указание за произход. Той трябва да ви отличава от другите фирми на пазара, а чрез него вие следва да можете да защитавате и изграждате идентичността и стойността на вашия бранд.

Марката не трябва да описва какво продавате

Вашата марка не трябва да монополизира знак, който просто описва стоките и/или услугите, които предлагате. Тези знаци трябва да са достъпни за всички: за вас и за конкурентите ви.

 

Все още не ви е ясно? Следният пример би трябвало да разсее всички неясноти

Не е отличителна
Един потребител не би възприел тази бутилка, по начина, по който е представена тук, като знак, годен да отличи

Вино

Tвърде описателна
В този случай потребителите няма да възприемат бутилката като отличителна, а думата „вино“ описва само съдържанието на бутилката. Те ще я възприемат като описание на продукта.

Пример как вашата марка трябва да е с отличителен характер, но да не е твърде описателна

Joe
Bloggs

Марка, която може да бъде регистрирана
В този пример, въпреки че бутилката сама по себе си няма отличителен характер, добавянето на етикет с отличително име ще накара потребителите да я възприемат като марка, обозначаваща конкретен продукт.

 

EUIPO отхвърля заявки за марки, за които смята, че не отговарят на тези и определени други изисквания. Ако желаете, можете да проверите по какви други причини може да ви бъде отказана регистрация на марка (или „абсолютни основания“).

Ако имате някакви съмнения, потърсете консултация от специалист Ние не предоставяме такива консултации.

 

Какви видове марки мога да регистрирам?

Има три вида марки, които можете да регистрирате: индивидуални марки, сертификатни марки и колективни марки.

Индивидуалната марка отличава стоките и услугите на една фирма от стоките и услугите на друга.

Това не означава, че индивидуалната марка може да бъде собственост само на едно лице: индивидуалните марки могат да са притежание на едно или повече юридически или физически лица. Това означава, че има повече от един заявители.

Минималната основна такса за подаване на заявка за индивидуална марка е 850 EUR (по електронен път)

Колективните марки отличават стоките и услугите на група фирми или на членове на сдружение от стоките и услугите на техните конкуренти. Колективните марки могат да се използват за изграждане на доверието на потребителите в продуктите или услугите, предлагани под съответната колективна марка. Много често такива марки се използват за обозначаване на продукти, които имат определена обща характеристика.

Само сдружения на фабриканти, производители, доставчици на услуги или търговци, както и публичноправни юридически лица могат да подават заявки за регистрация на колективни марки.

Таксата за подаване на заявка за регистрация на колективна марка е 1500 EUR (по електронен път).

Сертификатните марки бяха въведени в EUIPO на 1 октомври, 2017 г. Това е нов вид марка на равнище ЕС, въпреки че съществува от много години в националните системи. Сертификатните марки се използват за означаване на това, че стоките или услугите са в съответствие с изискванията за сертифициране на сертифициращата институция или организация. Те са знак за контролирано качество.

Всяко физическо или юридическо лице, включително институции, органи и публичноправни образувания могат да подават заявки за сертификатни марки на ЕС, при условие че не извършват стопанска дейност, включваща доставката на стоки или услуги от сертифицирания вид.

Таксата за подаване на заявка за регистрация на сертификатна марка е 1500 EUR (по електронен път).

Пълен списък на таксите за марки 

 

 

Дефиниция за дизайн

Закрилата на дизайните е важно търговско преимущество не само за големи дружества, но и за такива с различна големина.

Изследвания на EUIPO показват, че приходите на служител на малките и средните предприятия (МСП), които притежават дизайни, надвишават със 17 % тези на МСП без собствени права върху интелектуална собственост.

Дизайните са ясно дефинирани в Европейския съюз:

„„Промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му“.

Член 3 от регламента за дизайните

 

Примери за дизайни

Почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да отговаря на изискванията за закрила на дизайн (с изключение на компютърни програми)

Търсене на примери за опаковки на продукти

Опаковки на продукти

RCD 002710731-0001
Търсене на примери за продукт/набор от продукти

Продукт/набор от продукти

RCD 002490193-0001
Търсене на примери за съставни продукти

Съставни продукти

RCD 000408166-0001
Търсене на примери за части от продукти

Части от продукти

RCD 229752-0001
 
Търсене на примери за знаци на лого

Знаци на лого

RCD 000754098-0001
Търсене на примери за компютърни икони

Компютърни икони

RCD 003001494-0002
Търсене на примери за шрифтове

Шрифтове

RCD 004007441-0016
Търсене на примери за рисунки и произведения на изкуството

Графични дизайни

RCD 004547370-0002
 
Търсене на примери за оформления

Оформления

RCD 002213793-0001
Търсене на примери за украса

Украса

RCD 001446066-0009
Търсене на примери за уеб дизайн

Уеб дизайн

RCD 003465632-0001
Търсене на примери за карти

Карти

003567155-0001
 

Малко теория

Интелектуална собственост

Концепцията за интелектуалната собственост (ИС) е ясна и се прилага от дълго време. Навсякъде, където отидем, ние сме заобиколени от интелектуална собственост.

Мислите и идеите сами по себе си не попадат в обхвата на това понятие; интелектуалната собственост определя и защитава иновациите и творенията, създадени от човека

 • Марките са знак за произход за потребителите
 • Дизайните определят външния вид на продуктите
 • Авторските права са свързани с авторски творби, като книги, музика, картини, скулптури и филми
 • Патентите осигуряват закрила на техническите изобретения във всички области на техниката

Интелектуалната собственост е отплата за новаторите и дава възможност на всички да се ползват от техните постижения.

 

Мрежа на ИС: дизайнерите често пресъздават идеи, за да създадат нещо ново, полезно и уникално. Изтеглете картата — тя ще ви помогне да регистрирате правата си.


Един от вариантите за карта на мрежата показва сроковете за различните процеси на регистриране на интелектуална собственост

 

Допълнителни ресурси във връзка с ИС

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.