Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Собственост

При попълването на формуляра за заявка е необходимо да предоставите данни за себе си.

  • Тази информация ще бъде използвана за да Ви идентифицира като единствен притежател на Вашата марка.
  • Може да се наложи да се свържем с Вас, в случай че се нуждаем от допълнителна информация по време на процедурата по регистрация или впоследствие.

Изключително важно е да ни държите в течение за всякакви промени в личните Ви данни, например нов телефонен номер за връзка и т.н.

Каква информация трябва да предоставите?

Ако вече сте подавали заявка при нас преди, трябва да въведете единствено уникалния идентификационен номер, който сте получили. С помощта на този номер извличаме данните Ви и не се налага да ги попълвате отново.

Можете да намерите идентификационния си номер в предходна кореспонденция или чрез приложението eSearch.

Когато подавате заявка за пръв път, трябва да ни предоставите данни за себе си. Те ще бъдат съхранявани за бъдеща кореспонденция.

Необходимо е да посочите дали подавате заявката от името на дружество или като физическо лице

Икона, състояща се от човек и сграда, която се използва, ако притежателят е дружество

Дружество

Ако сте дружество, трябва да дадете следната информация:

  • Пълно наименование и правна форма
  • Държава на регистрация
  • Адрес
Икона, състояща се от човек, която се използва, ако притежателят е физическо лице

Физическо лице

Ако сте физическо лице, трябва да дадете следната информация:

  • Име и фамилия
  • Националност
  • Адрес

И в двата случая е важно също да посочите адрес на електронна поща, телефонен номер и номер на факс (ако има такъв), за да можем да се свържем лесно с Вас.

Как EUIPO ще поддържа връзка с Вас?

Най-лесният и бърз начин да се свържете с нас е чрез Вашата онлайн User Area.

Към User Area, инструмента на EUIPO за управление

Това Ви осигурява защитена платформа, от която можете да общувате с нас чрез електронни съобщения.

Обърнете внимание, че за нас електронните писма са неформална, неофициална кореспонденция.

Задължително ли е да назначите някой да Ви представлява?

Принципно не е нужно заявителите да имат представители. Ако обаче притежателят не е с място на стопанска дейност, не е реално и действащо предприятие или няма постоянен адрес в Европейското икономическо пространство, той трябва да назначи представител за всички производства пред Службата освен за подаването на заявката. Европейско икономическо пространство се състои от всички държави — членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Представител може да бъде:

Практикуващ юрист (или негов еквивалент в зависимост от държавата)

Практикуващ юрист, който има правото да практикува в една от държавите – членки на Европейското икономическо пространство, и мястото му на дейност е в ЕИП. Освен това трябва да има право да действа като представител по въпроси на марките и/или дизайните в тази държава.

Професионален представител

Професионален представител, който е включен в списъка, поддържан от EUIPO.

Служител на физическо или юридическо лице

Служител на физическо или юридическо лице, което има постоянен адрес или седалище или действително и сериозно промишлено или търговско предприятие в Европейското икономическо пространство, може да представлява други юридически лица, при условие че двете юридически лица са икономически свързани.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.