Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Собственост

При попълването на формуляра за заявка е необходимо да предоставите данни за себе си.

  • Тази информация ще бъде използвана за да Ви идентифицира като единствен притежател на Вашата марка.
  • Може да се наложи да се свържем с Вас, в случай че се нуждаем от допълнителна информация по време на процедурата по регистрация или впоследствие.

Изключително важно е да ни държите в течение за всякакви промени в личните Ви данни, например нов телефонен номер за връзка и т.н.

Каква информация трябва да предоставите?

Ако вече сте подавали заявка при нас преди, трябва да въведете единствено уникалния идентификационен номер, който сте получили. С помощта на този номер извличаме данните Ви и не се налага да ги попълвате отново.

Можете да намерите идентификационния си номер в предходна кореспонденция или чрез приложението eSearch.

Когато подавате заявка за пръв път, трябва да ни предоставите данни за себе си. Те ще бъдат съхранявани за бъдеща кореспонденция.

Необходимо е да посочите дали подавате заявката от името на дружество или като физическо лице

Икона, състояща се от човек и сграда, която се използва, ако притежателят е дружество

Дружество

Ако сте дружество, трябва да дадете следната информация:

  • Пълно наименование и правна форма
  • Държава на регистрация
  • Адрес
Икона, състояща се от човек, която се използва, ако притежателят е физическо лице

Физическо лице

Ако сте физическо лице, трябва да дадете следната информация:

  • Име и фамилия
  • Националност
  • Адрес

И в двата случая е важно също да посочите адрес на електронна поща, телефонен номер и номер на факс (ако има такъв), за да можем да се свържем лесно с Вас.

Как EUIPO ще поддържа връзка с Вас?

Най-лесният и бърз начин да се свържете с нас е чрез Вашата онлайн User Area.

Към User Area, инструмента на EUIPO за управление

Това Ви осигурява защитена платформа, от която можете да общувате с нас чрез електронни съобщения.

Обърнете внимание, че за нас електронните писма са неформална, неофициална кореспонденция.

Задължително ли е да назначите някой да Ви представлява?

Принципно не е нужно заявителите да имат представители. Ако обаче притежателят не е с място на стопанска дейност, не е реално и действащо предприятие или няма постоянен адрес в Европейското икономическо пространство, той трябва да назначи представител за всички производства пред Службата освен за подаването на заявката. Европейско икономическо пространство се състои от всички държави — членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Представител може да бъде:

Практикуващ юрист (или негов еквивалент в зависимост от държавата)

Практикуващ юрист, който има правото да практикува в една от държавите – членки на Европейското икономическо пространство, и мястото му на дейност е в ЕИП. Освен това трябва да има право да действа като представител по въпроси на марките и/или дизайните в тази държава.

Професионален представител

Професионален представител, който е включен в списъка, поддържан от EUIPO.

Служител на физическо или юридическо лице

Служител на физическо или юридическо лице, което има постоянен адрес или седалище или действително и сериозно промишлено или търговско предприятие в Европейското икономическо пространство, може да представлява други юридически лица, при условие че двете юридически лица са икономически свързани.

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация