Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Как се извършва основно търсене по изображения

 1. Кликнете върху иконката с камера или в предназначената кутийка, или издърпайте и пуснете Вашето изображение(ия) (1 когато търсите марки и до 7, когато търсите дизайни). Поддържаните формати файлове са с разширения JPEG, PNG, GIF и TIFF, по-големи от 100x100 пиксела и с максимален размер от 2 мегабайта.


 2. След като изображението(ята) е качено, можете да:

  • кликнете и наместите правоъгълника върху търсената от Вас част;
  • смените изображението(ята), което искате да търсите, като кликнете върху иконките с кошче или в „Промяна на изображението(ята)“;
  • изберете дали искате да търсите марки, дизайни или и двете. Когато качите 1 изображение имате възможност да търсите и двете, ако качите повече от едно изображение, системата ще покаже резултати само за дизайни.
  • въведете необходимите знаци в полето за търсене, ако желаете да комбинирате търсенето на изображение с търсене на наименование на марка или словни елементи на дизайн;


 3. кликнете върху бутона „Търсене“;

  По подразбиране се показва изглед с „Изображения“, но освен това можете да изберете резултатите да бъдат показани с „Подробни данни“ или като „Списък“, дори може да се избере броят на резултатите, които да се показват на една страница (от 5 до 100).

  Подробен преглед

  Подробен преглед

  Списък

  Списък

  Изображения

  Изображения 4. Може да прегледате детайлите на всяка марка или дизайн, да проверите пълната информация за нея/него, да увеличите изображенията или да създадете доклади. В полето с резултати можете да разглеждате различните изгледи, които са налични за дизайна, като кликнете върху стрелките отстрани на изображението.

   

  Създаване на доклади: изберете марките или дизайните, които желаете да включите в доклада, като поставите отметка в полето до всяко изображение и кликнете върху „Създаване на доклад във формат PDF“. Докладът с избраните изображения ще бъде създаден незабавно. Освен това има опция „избери всички“. Тя позволява да се избере максимален брой от 100 марки, които да бъдат включени в доклада.

  За да получите повече информация за марка или дизайн, задръжте мишката над изображението и изберете „Преглед на цялата информация“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.