Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Извършване на разширено търсене

Използвайте разширено търсене, за да търсите информация в базата данни на EUIPO за публикувани марки, дизайни, притежатели, представители и решения на Службата. От този раздел можете също да изтегляте ежедневните публикации (бюлетини).

Използвайте функцията "разширено търсене" за по-подробни търсения и по-бързо получаване на резултати за:

 • Марки
 • Дизайни
 • Информация за притежатели
 • Информация за представителя

Разширеното търсене дава възможност да се извършва подробно търсене във всяка отделна група (марка, дизайн и т.н.), като се използват много критерии за търсене. Използвайте тази функция, за да получите по-определени резултати от търсенето. Можете да персонализирате търсенето за преглед на определени думи, за думи или изрази, съдържащи определен низ от знаци, за изрази, съдържащи определени думи, но изключващи други, за низове със заместващи символи ("wild cards") и т. н.


 • Критерии за разширено търсене

  Разширеното търсене позволява да се прецизира търсенето.

  Критериите за търсене по подразбиране са дадени в сивия панел отдясно на интерфейса. Отляво има списък с допълнителни критерии за търсене, които могат да се добавят към опциите за търсене.

  Добавяне на критерии за търсене
  Добавете критерии към искането си, като кликнете върху опцията/опциите вляво на екрана. Новата опция/опции се показва в долната част на списъка с критерии за търсене.

  Премахване на критерии за търсене
  Премахнете даден критерий за търсене, като кликнете върху иконката с кръстче до опцията/опциите, която/които искате за премахнете.

  Премахване на критерии за търсене

  За изчистване на въведените в полето данни и възстановяване на условния оператор за търсене в режима по подразбиране, кликнете върху бутона "Изчистване на критериите" в долната част на страницата.

  За възстановяване на критериите за търсене по подразбиране кликнете върху бутона "Възстановяване на режим по подразбиране" под списъка с критериите за търсене.

 • Условни оператори за търсене

  Условните оператори (и, или, не) дават възможност да се стесни търсенето в повече полета. Те са организирани, както следва:

  • и — използва се за включване на допълнителни думи в търсенето;
  • или — използва се за въвеждане на алтернативни думи в търсенето
  • не — използва се за изключване на определени думи от търсенето

  Условните оператори за търсене са приложими само за критерии за търсене на една и съща линия като оператора за търсене.

 • Падащи менюта за правила за търсене с низ

  Стеснете вашите резултати, като допълните всяко попълнено от вас поле (търсене с низ) с правило, което можете да изберете в падащите менюта (съдържа, е, започва със, завършва на).

  Падащо меню за правило за търсене с низ

  Изберете най-подходящото правило за низа за търсене, който използвате. Например, ако използвате низа "nut", показваните резултати ще варират в зависимост от приложеното правило:

  • е — показват се само точни съвпадения ("nut");
  • съдържа — показват се всички резултати, съдържащи низа "nut", независимо от положението им в низа, например "minute";
  • започва със — показват се всички резултати, съдържащи низ, който започва с "nut", например "nutshell";
  • завършва на — показват се всички резултати, съдържащи низ, който завършва на "nut", например "donut".

  Текстово поле съгласно Виенската класификация
  Това поле е опция, която може да се намери в текстовите полета „Марки" и „Дизайни".

  Когато попълвате това поле, функцията „автоматично попълване" ще улесни търсенето ви за съответните класове или подкласове на Виенската класификация за фигуративни елементи, като посочи предлагани варианти.

  С кликване върху звездичката (*) се отваря справочникът на EUIPO за класификацията на фигуративните елементи във формат PDF.

  Забележка: Виенската класификация се нанася за регистрирани дизайни на Общността (РДО) в следните класове по Локарно: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 и 32.00. Клас 99.00 не се използва за заявки след 01.01.2009 г. (след влизането в сила на деветото издание на Локарно), но все още се използва за заявки преди тази дата.

  Текстово поле съгласно Класификацията от Локарно
  Това поле е опция, която може да се намери в текстовото поле „Дизайни".

  Когато попълвате това поле, функцията „автоматично попълване" ще улесни търсенето ви за съответните класове по Класификацията от Локарно за съответните стоките, като посочи предлагани варианти.

  С кликване върху звездичката (*) се отваря инструмент за търсене, наречен "DesignClass", в който се съдържат разширени означения на продукта, приети във всички служби на Европейския съюз за интелектуална собственост.

  Допълнителна информация за Класификацията от Локарно.

 • Опции за текста на търсенето

  За полето, където се въвежда текстът на търсене, важат следните правила:

  • Като "текст" се определя всеки буквено-цифров знак. В текстовото поле могат да се въвеждат всякакви знаци. Все пак звездичката (*), въпросителният знак (?) и двойните кавички (" ") са заместващи символи със специални функции. За да научите повече, вижте раздела за заместващите символи.
  • Текстовото поле не прави разграничение между малки и големи букви, т.е. без значение дали ще напишете "coke" или "Coke", получавате едни и същи резултати.
  • Системата за търсене не разпознава специални знаци, т.е. като напишете "Müller", получавате същите резултати, както ако напишете "Muller".
  • Заместващите символи (*) и (?) могат да бъдат въведени на всяко място в текста и могат да се използват, когато един или повече знака не са известни.
 • Заместващи символи

  Заместващият символ се използва вместо друг знак или низ от знаци.

  Въпросителен знак (?)
  Той замества един неизвестен знак.

  Например, ако изпишете "compl?ment", резултатите от търсенето ще включат както "complement", така и "compliment".

  В низа за търсене можете да въвеждате повече от един въпросителни знаци.

  Забележка: Въпросителният знак не замества знака за интервал (за разлика от звездичката).

  Звездичка (*)
  Тя замества един или повече неизвестни знаци (включително шпации).

  Например, ако напишете "compl*ment", ще получите резултати както за "compliment", така и за "Complete Management".

  В низа за търсене звездичката и въпросителният знак могат да бъде използвани съвместно.

  Например, ако напишете "*1?3", получавате резултати за "123" и "Farmacia +123".

  Двойни кавички (" "
  Когато ограждате дума или израз в двойни кавички, ограничавате търсенето само до знаците, съдържащи се в кавичките.

  Например, ако напишете "Hello", получавате резултати за Hello.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.