Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Как се извършва разширено търсене по изображения

 
 1. Кликнете върху линка „Разширено търсене“ над полето за търсене.


 2. След като влезете в раздела „Разширено търсене“, потърсете колоната „Добавяне на критерии за търсене от долупосочените“ в лявата част на екрана. Изберете „Представяне на марка“ или „Представяне на дизайн“.
 3.  
 4. След това се появява полето за качване или преместване на изображението(ята). Системата позволява прикачване само на файлове с разширения JPEG, PNG, GIF и TIFF, по-големи от 100x100 пиксела и с максимален размер от 2 мегабайта.


 5. След като изображението(ята) е качено, можете да:

  • кликнете и наместите правоъгълника върху търсената от вас част на изображението(ята);
  • смените изображението(ята), което искате да търсите, като кликнете върху иконките с кошче или в „Промяна на изображението(ята)“;
  • изберете дали искате да търсите марки, дизайни или и двете. Ако сте качили 1 изображение, имате възможност да търсите и двете, ако сте качите повече от едно изображение, системата ще покаже резултати само за дизайни;
  • въведете необходимите знаци в полето за търсене, ако желаете да комбинирате търсенето на изображение с търсене на име на марка или словни елементи на дизайн;


 6. от колоната „Добавяне на критерии за търсене от долупосочените“ в лявата част на екрана изберете най-подходящите критерии за целите на търсенето. При търсене по изображение на марка може да се комбинират до девет различни критерия, а при търсене по изображение на дизайн — до шест. По-долу е дадено кратко описание на всеки критерий:

   

  Налични критерии за търсене на марки:

  • Име на марка: добавете словни елементи към изображението, което ще търсите, включително фонетични и неточни вариации в текста.
  • Тип марка: задайте дали търсената марка е фигуративна, цветова, триизмерна, звукова, холограма, друга.
  • Статус на марката (марка на ЕС): в процес на проверка, публикувана, отменена, с изтекъл срок на защита и т.н.
  • Статус на марката (международни регистрации): получена, в процес на проверка, отменена и т.н.
  • Вид марка: индивидуална, сертификационни марки на EС, колективна.
  • Виенска класификация: изберете понятията, идеите или елементите, които описват най-точно изображението, което желаете да търсите, с помощта на кодовете по Виенската класификация (напр. „Птици“ 03.07).
  • Класификация от Ница: добавете Класификацията от Ница и сортирайте по съответствие на изображенията.
  • Дата на заявяване: добавете ограничения във времето, за да ограничите търсенето.
  • Име на притежателя: добавете име или референтен номер на притежателя на марката.

   

  Налични критерии за търсене на дизайни:

  • Словен елемент: добавете словни елементи към търсеното изображение.
  • Статус на дизайн: регистриран и изцяло публикуван, дизайн, който е обект на отказ, за който тече процедура за обявяване на недействителност, т.н.
  • Класификация от Локарно: ограничете търсенето до класове от Локарно (напр. „Маси и подобни мебели“ 06.03).
  • Указание на продукта: ограничете търсене до указанията на продуктите
  • Име на притежателя: добавете име или референтен номер на притежателя на марката.
  • Дата на заявяване: добавете ограничения във времето, за да ограничите търсенето.

 7. Кликнете върху бутона „Търсене“.

  По подразбиране се показва изглед с „Изображения“, но освен това можете да изберете резултатите да бъдат показани с „Подробни данни“ или като „Списък“. Може да се избере дори броят на резултатите, които да бъдат показани на една страница (от 5 до 100).

  Подробен преглед

  Подробен преглед

  Списък

  Списък

  Изображения

  Изображения

 8. Можете да прегледате подробна информация за всяка марка или дизайн, да проверите цялата налична информация, да увеличите изображенията или да създадете доклади. В полето с резултати можете да разглеждате различните налични изгледи на дизайна, като кликвате върху стрелките отстрани на изображението.

  Създаване на доклади: изберете марките или дизайните, които желаете да включите в доклада, като поставите отметка в полето до всяко изображение и кликнете върху „Създаване на доклад във формат PDF“. Докладът с избраните изображения ще бъде създаден незабавно. Освен това има опция „избери всички“. Тя позволява да се избере максимален брой от 100 марки, които да бъдат включени в доклада.

  За да получите повече информация за марка или дизайн, задръжте мишката над изображението и изберете „Преглед на цялата информация“.


 9. Приложете до четири различни филтъра към резултатите от търсенето.

  Кликнете върху „Филтри“ в горната дясна част на екрана с резултатите. Ще се покаже поле с наличните филтри. Изберете най-подходящите филтри в зависимост от вашето търсене. Тип марка, статус на марката (марка на ЕС), статус на марката (ИП) и Виенска класификация са филтрите, които са налични в разширеното търсене на марка, докато статус на дизайн, публикуван във, държава собственик, класификация от Локарно, са предлаганите филтри за дизайн.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.