Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 

Такси и плащания

Подаване на заявка за дизайн на Общността онлайн при минимално заплащане от 350 EUR

Регистрирайте вашия дизайн
бързо и лесно

Подайте заявка онлайн

Валидността на регистрирания дизайн на Общността е 5 години. Тя може да бъде продължавана до 25 години, като всяко подновяване е за срок от 5 години.

 

Структура на таксите

Има три вида такси, свързани с подаването на заявка за регистриран дизайн на Общността (РДО): такса за регистрация, такса за публикуване и такса за отлагане.

Регистрация

230EUR

Допълнителна регистрация
за всеки допълнителен дизайн:

От 2 до 10 = 115 EUR

> 11 = 50 EUR

Публикуване

120EUR

Допълнително публикуване
за всеки допълнителен дизайн:

От 2 до 10 = 60 EUR

> 11 = 30 EUR

Отлагане на публикуването *

40EUR

Допълнително отлагане
за всеки допълнителен дизайн:

От 2 до 10 = 20 EUR

> 11 = 10 EUR

* Можете да поискате отлагане на публикуването на дизайн. Това ви позволява да запазите първоначалната дата на заявяване, без веднага да разгласявате дизайна.

 

Дължимите такси зависят от два фактора:

  • Дали заявката съдържа един или повече дизайна
  • Дали публикуването на дизайни ще бъде отложено

Структурата на таксите за дизайни е следната:

  • Основна такса за един дизайн или за първия дизайн в множествена заявка
  • Намалена такса за втория до десетия дизайн
  • Допълнително намаление на таксата за всеки дизайн след 11-ия
 

Таксата за регистрация и таксата за публикуване трябва да бъдат платени при подаване на заявката. Когато в заявката е включено искане за отлагане, таксата за отлагане заменя таксата за публикуване. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) не изпраща искане за плащане.


 

Калкулатор на таксите

Можете да изчислите точния размер на таксата в зависимост от броя на дизайните и това, дали има искане за отлагане.

Пълен списък на таксите за РДО

Списък на таксите по Регламент (ЕО) № 2246/2002 на Комисията от 16 декември 2002 г.

Начини на плащане

Може да платите таксите за РДО чрез кредитна карта, с банков превод или чрез разплащателна сметка в EUIPO. EUIPO предоставя онлайн обслужване на титуляри на разплащателни сметки, като им предоставя достъп до всички операции по разплащателните им сметки и свързана с тях информация.

Кредитна карта

 

Най-добрият вариант при подаването на заявки онлайн, който се препоръчва за повечето потребители.

Банкови преводи

 

Банковите преводи трябва да са към една от сметките на EUIPO.

Разплащателна сметка в EUIPO

 

Препоръчва се за професионални потребители.

 

Неправомерни искания за плащане

Внимание: подвеждащи фактури!

В случай че получите непоискана покана за подновяване, публикуване, прехвърляне или друга процедура във връзка с вашата регистрация на РДО, НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ ПЛАЩАНЕ ПО НЕЯ, преди внимателно да сте проверили какви са предложените услуги и дали източникът е официален.

 

Ето няколко примера за неправомерни искания

Повече информация

Ако се нуждаете от допълнителна информация по финансови въпроси, свържете се със звено „Такси" към отдел „Финанси" на:

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.