Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Начин за регистриране

Собствеността върху регистриран дизайн ясно указва на вас и на конкурентите ви какъв дизайн е създаден и кога е създаден. Правото може да бъде подновено за срок до 25 години и да стане запазената марка на вашето дружество. Дизайнът е вашата отличителна интелектуална собственост.

 

Добрият дизайн носи добавена стойност. Регистрираният дизайн на Общността я гарантира.

 

Формулярът за заявка трябва да съдържа три основи вида информация


Подаване на заявка за дизайн на Общността онлайн при минимално заплащане от 350 EUR

Регистрирайте дизайн
бързо и лесно

Подаване на заявка онлайн 

* Настоятелно ви препоръчваме да подадете заявката за вашия дизайн онлайн, като използвате инструмента за електронно подаване на заявки за РДО. Онлайн инструментът има много предимства. Подаването на заявка по факс не се препоръчва, тъй като качеството на представянето на дизайна(ите) може да се влоши при изпращане или получаване на факса в Службата.
Обърнете внимание, че освен това обработването на заявки, изпратени по факс, отнема до един месец повече. Това се дължи на факта, че изчакваме един месец (от датата на получаване на факса) да получим копие за потвърждение, преди да пристъпим към обработване на заявката. След изтичането на този период пристъпваме към проверка въз основа на документите в досието.

Можете да се възползвате от по-ниските ни тарифи, ако в една заявка включите няколко дизайна на еднакви или сходни продукти.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.