Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Стратегия

Ако сте стигнали до този етап, вече знаете, че регистрирането на дизайн на Общността не е като плащане на данъци за кола. РДО защитава вашето творчество и подобрява присъствието ви на пазара. В същото време, стойността на дизайна не е постоянна величина — трябва да реализирате потенциала му. Колкото повече влагате, толкова повече получавате.

Стратегията, която използвате, ще бъде уникална за вас. Тя ще отразява по-широките интереси на вашето дружество, както и неговото портфолио за интелектуална собственост.

 

Публикувайте дизайн

Ако сте решили да отложите публикуването на дизайна, тъй като искате да го запазите в тайна от конкурентите, не забравяйте, че в даден момент ще трябва да го публикувате, ако искате да се възползвате изцяло от предимствата на регистрацията. Ако не публикувате дизайна, все едно той не съществува.

Не по-късно от три месеца преди изтичането на 30-месечния период (т.е. до последния ден на 27-ия месец след датата на заявяването или датата на приоритета, което е приложимо), трябва да поискате от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) да публикува дизайна. Можете също така да направите това по всяко време преди изтичането на периода от 27 месеца. При подаване на искане за публикуване посочете също дали искате EUIPO да публикува дизайна възможно най-скоро, или да изчака до края на периода за отлагане. Ако не сте платили таксата за публикуване при подаването на заявката, погрижете се да го направите при подаването на искането за публикуване.

Службата не изпраща напомняния за изтичането на 27-месечния период. Ваша отговорност е да спазите този срок.

Разширете закрилата

През годините стратегията ви за интелектуална собственост ще се променя, а с нея — необходимостта да се развивате. Може да поискате закрила на вашия дизайн извън Европейския съюз (ЕС).

Ако сте подавали заявка за регистриран дизайн на Общността, можете да се възползвате от приоритет. Можете да използвате заявката си за РДО за друга заявка за дизайн извън ЕС. За целта трябва да подадете заявка за закрила в друга юрисдикция в срок от шест месеца след подаването на заявка за РДО. В случай че претенцията ви за приоритет е приета, вашата заявка ще бъде с приоритет пред други заявки, подадени през този период от шест месеца.

Все пак, за да бъде приета претенцията ви за приоритет, това трябва да е първата ви заявка за РДО за този дизайн.

В някои държави ще се наложи да докажете, че сте подали заявка за дизайн в EUIPO, за да предявите приоритет. В някои юрисдикции приемат позоваване на нашата база данни, а в други е възможно да ви поискат по-официален документ, който можете да получите чрез искане за проверка на досие. Обърнете внимание, че в някои държави се изисква заверка или легализация на сертифицираните копия, преди да бъдат приети като основания за претенция за приоритет.

В някои държави се изисква заверка или легализация на сертифицираните копия, преди да бъдат приети като основания за претенция за приоритет пред национална служба или за друг вид претенция пред органите.

Последна актуализация на страницата 27-06-2016
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация