Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Задаване на известия

От разделите „Марки“ и „Дизайни“ в eSearch plus можете да задавате известия за проследяване и известия за нови резултати. Известия се задават от прегледа на списъка с резултатите и от подробния преглед.

Можете също да зададете известия за домейн .eu от раздела „Марки“ в eSearch plus, както и в User Area на сайта на EUIPO.


 • Известие за нови резултати

  Известие за нови резултати може да бъде зададено от менютата за марка на ЕС и регистрирани дизайни на Общността (РДО) в eSearch plus. Такова известие се основава на критериите, които потребител, влязъл в системата, е избрал за разширеното търсене.

  Например, ако зададете известие за нови резултати, след като сте извършили разширено търсене за публикувани марки, съдържащи в името на марката "HI" и обхващащи стоки от "клас 12", и след като сте намерили Х на брой резултати, ще получите известие при публикуването на нова марка със същите критерии (марка с име, в което се съдържа думата "Hi", обхващаща стоки от "клас 12" и т.н.), тъй като броят на резултатите е различен от броя им при първоначалното търсене.

 • Задаване на известие за нови резултати

  Известието за нови резултати може да бъде зададено от списъка с резултатите (преглед на списъка) след извършването на основно или разширено търсене, както следва:

  1. За задаване на известие кликнете върху иконата с мегафона Иконка за известия, която се показва в горната лява част на таблицата. Отваря се изскачащ прозорец.
  2. Задайте име на известието, като:
   • изберете името от падащото меню с вече използвани имена;
   • създадете ново име и го въведете в текстовото поле вдясно.
  3. Ако искате да получавате копие от известието на електронната си поща, поставете отметка в полето "Получаване на известия по имейл".
  4. Кликнете върху бутона "Задаване на известие".

  Ако известието е успешно създадено, в долната част на изскачащия прозорец ще се появи съобщение.

 • Известие за проследяване

  Известието за проследяване може да се зададе така, че да проследява конкретни събития във връзка с марки на ЕС, РДО и домейни .eu, които са идентични с марки на ЕС. Редица избрани от вас параметри могат да активират известия, например:

  • промяна на статуса на марка;
  • предстоящо подновяване на марка;
  • промяна на притежател/представител;
  • изтичане на периода за представяне на възражения.
  • идентични регистрации на домейн .eu.
 • Задаване на известие за проследяване

  Известието за проследяване може да бъде зададено от подробния преглед на марката или дизайна след извършването на основно или разширено търсене.

  1. Кликнете върху бутона "Задаване на известие" Бутон „Задаване на известие горе вдясно на подробния изглед.

   Отваря се изскачащ прозорец, в който можете да поставите отметки в различни полета в зависимост от това, какви промени в статута на марката на ЕС или РДО желаете да проследявате.

  2. Задайте име на известието чрез една от опциите по-долу:
   • изберете името от падащото меню с вече използвани имена;
   • създайте ново име и го въведете в текстовото поле вдясно.
  3. Ако искате да получавате копие от известието на електронната си поща, поставете отметка в полето "Получаване на известия по имейл".
  4. Кликнете върху бутона "Задаване на известие".
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.