Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Формуляр в пет стъпки

Формулярът е изготвен по начин, който ви позволява лесно да подадете заявка за марка на ЕС на един от 23-те езика на Европейския съюз (ЕС).

формуляр в пет стъпки
 

Задължителните полета са отбелязани със звездичка (*).

За достъп до формуляра за заявка в пет стъпки отидете на Марки > Начин за регистриране > Подайте заявка сега и кликнете върху синия бутон Начало на подаването.

Начало на подаването
 
 • Проекти (Запазване на заявка)

  Можете да спрете по всяко време и да запазите вашата заявка като проект, който ще довършите по-късно. Кликнете върху „Запазване на заявката“ в дясната колона на заявката. Достъп до проекта можете да получите от раздел Проекти във вашия профил в User Area.

 

Стъпка 1: Данни за марката

 • Езици и номер за справка
  Първи език

  Първият език се избира на страницата Подайте заявка сега. Това може да бъде всеки един от 23-те езика на ЕС.

  Втори език

  Трябва да посочите като втори език един от петте официални езика на EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Вторият език трябва да е различен от първия. Имайте предвид, че марката може да бъде оспорена на втория език.

  Поставете отметка, ако желаете да получавате официална кореспонденция на избрания от вас втори език.

  Бележка: Ако сте избрали за първи език един от петте официални езика на ЕUIPO, не можете да изберете опцията за получаване на официална кореспонденция на втория език. Затова полето за отметка няма да се появи.

  Личен референтен номер

  Този номер следва да съдържа до 30 буквено-цифрови знака, като се използва латиница: a-z, A-Z, 0-9. Да не се използват интервали. За бъдещи запитвания относно вашата марка използвайте официалния номер на EUIPO.

  Бележка: За бъдещи запитвания до ЕUIPO относно вашата марка използвайте официалния номер на EUIPO.

 • Видове марки

  Трябва да изберете вида на марката, която искате да регистрирате. По-долу е представен списък с възможните видове:

  Вид Формàти за приложения (ако е необходимо)
  Словна марка Не е приложимо
  Фигуративна марка JPEG
  Фигуративна марка, съдържаща словни елементи* JPEG
  Триизмерна марка JPEG, OBJ, STL, X3D
  Триизмерна марка, съдържаща словни елементи* JPEG, OBJ, STL, X3D
  Звукова марка JPEG, MP3

  *Бележка: Тези видове марки не са отделни категории съгласно Регламента за прилагане на Регламента за марките на ЕС. По практически и технически причини обаче във формуляра в пет стъпки те се разграничават.

  За повече подробности относно видовете марки вижте раздела Определение за марка.

  На страницата с техническа информация са дадени пълни подробности за приетите формàти на прилаганите документи.

  Необходими данни
  В зависимост от вида на марката, която сте избрали да защитите, се изисква да предоставите различна информация.

  Представяне на марката
  Важно е изображението на марката, което прикачвате, да представя адекватно марката, която искате да регистрирате, и точно да определя исканата от вас закрила. Изображението може да бъде допълнено с посочване на съответния вид на марката, а в някои случаи — с описание. Както описанието, ако има такова, така и посочването на вида на марката трябва да съответстват на изображението.

  След като бъде въведено изображение на марката, се показва следното предупреждение:

    ЕUIPO ще публикува вашата марка във вида, в който е показана в момента. Ако този вид не отговаря точно на онова, което желаете да защитите, коригирайте, преди да подадете заявката.

    „Извършена е обработка на изображението с цел изпълняване на техническите критерии.“

  Словен(ни) елемент(и)
  Трябва да посочите само словните елементи, които са видими в логото. Ако те не са посочени точно, EUIPO ще ги промени, без да изпраща съобщение за това.

 

Стъпка 2: Стоки и услуги

 • Добавяне на стоки и услуги в заявката

  За да добавите стоки и услуги в заявката, кликнете върху бутона Търсене.

  Отваря се нов изскачащ прозорец. Напишете ключова дума за стоките и услугите, които искате да изберете (ще се покаже падащ списък с предложения за автоматично попълване), или кликнете върху линка Търсете във всички стоки и услуги.

  За да видите пълния набор на даден клас, когато търсите във всички стоки и услуги, кликнете върху иконата „+“ Икона за плюс, а за да съкратите списъка, кликнете върху иконата „-“ Икона за минус

  Кликнете върху иконата „папка“ Икона за папка, за да видите всички термини в избрания клас. За да добавите термин във вашия списък, изберете полето вляво от реда в таблицата Икона за отметнато поле.

  За да видите избраните от вас термини и класове, кликнете върху бутона Преглед на избора.

  След като сте избрали всички стоки и услуги, които са ви необходими, кликнете върху бутона Продължаване, който се появява на страницата Преглед на избора. Ще бъдете пренасочени към вашата заявка, където е показан изборът ви.

  Обърнете внимание, че ако желаете да предоставите собствен списък на стоки и услуги, можете да го направите само ако използвате разширения формуляр.

 

Стъпка 3: Сходна(и) марка(и)

 • Доклад за сходство

  ЕUIPO предлага доклад за сходство със списък на марки, които биха могли да засегнат вашата заявка. По-ранните марки може да застрашат вашата заявка. В списъка са включени както наименованията на марките, така и заявените стоки и услуги.

  Обърнете внимание, че този списък не е изчерпателен. Вашата марка може да бъде оспорена, дори ако списъкът не съдържа намерени резултати.

  Преглед на резултатите
  Показва се таблица със списък на сходни марки. За да видите допълнителна информация за резултатите, можете да кликнете върху иконата с лупа вдясно от изгледа под формата на таблица . Отваря се нов прозорец с информация от приложението TMview.

  Списък с информацията във формат РDF може да бъде изтеглен и запазен, като кликнете върху бутона Изтегляне на PDF под таблицата с резултатите.

  Ако имате съмнения във връзка с вашата регистрация, можете да поискате правна консултация със специалист по ИС.

 • Претенции

  Претенция за приоритет
  Ще ви бъде зададен въпрос дали сте заявявали същата марка през последните шест месеца и ако отговорите отрицателно, кликнете върху бутона „Следващ“, за да продължите.

  Ако отговорът е положителен, трябва да:

  • изберете Държава на първо заявяване от падащия списък
  • напишете наименованието на марката (полето ще се попълни автоматично, ако данните за марката се съдържат в ТМView) и да кликнете върху бутона Импортиране
  • въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона Ръчно въвеждане
  • ЕUIPO вече не разглежда претенции за приоритет по същество, а се ограничава да провери единствено формалните изисквания
  • добавите дата на заявяване, номер на заявяване и държавата на предходната заявка
  • претенциите за приоритет трябва да се подават на една и съща дата със заявката за марка на ЕС, като вече не се допуска това да става на по-късен етап
  • необходимите документи в подкрепа на претенцията трябва да бъдат подадени в срок до три месеца от датата на заявяване

  Бележка: Ако подкрепящите документи (първо заявяване) не са на един от езиците на ЕUIPO, Службата може да поиска те да бъдат преведени.

  Претенция за предходност
  Ще ви бъде зададен въпрос дали вече сте регистрирали същата марка на национално равнище в ЕС. Ако отговорите отрицателно, кликнете върху бутона Следващ, за да продължите.

  Ако отговорът е положителен, трябва да:

  • изберете от падащия списък държавата членка, където е била регистрирана марката

  • напишете наименованието на марката (полето ще се попълни автоматично) и да кликнете върху бутона Импортиране; или

  • въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона Ръчно въвеждане

  • изберете съответната опция Естество на регистрацията

  • добавите дата на заявяване, номер на заявяване, дата на регистрация и номер на регистрация, а след това да изберете опцията за прикачване на необходимите документи

 

Стъпка 4: Данни за вас

 • Създаване на профил/Влизане в системата

  Имате две възможности:

  • Ако нямате регистриран потребителски профил в ЕUIPO, трябва да се регистрирате, като кликнете върху бутона Създаване на профил
  • Ако имате профил в ЕUIPO, въведете данните си и кликнете върху бутона Влизане в системата.

  Вашите данни ще бъдат въведени във формуляра и ви остава да добавите само липсващата информация (данни за заявителя и/или представителя).

  Заявки за марки на ЕС за лица/дружества, които не пребивават в ЕС
  Можете да заявите марка на ЕС, ако живеете извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), но трябва да назначите представител.

 • Заявител и представител

  Можете да добавите заявител и/или представител по два начина.

  Добавяне на съществуващ заявител/представител

  Попълнете името на заявителя/представителя — показва се списък на наличните записи — изберете и кликнете върху „Импортиране“. Ще се покажат данните на заявителя/представителя; кликнете върху бутона „Добавяне“, за да продължите. Този начин може да се използва, когато данните са въведени при предходен случай.

  Добавяне на нов заявител/представител
  1. Въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Създайте нов“.
  2. Изберете вида заявител/представител от падащото меню.
  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка *).
  4. Кликнете върху бутона „Добавяне“, за да продължите.

  *Не можете да добавите представител, ако попълвате формуляра като заявител.

  Забележка: ако отметнете опцията „Икономически връзки“, трябва да попълните още две полета; трябва да добавите вида на икономическата връзка, която имате със заявителя (напр. служител или бизнес партньор), както и наименованието на вашия работодател.

  Сдружения

  Ако подавате заявка от името на сдружение, въведете само идентификационния номер на сдружението.

 

Стъпка 5: Потвърждаване и плащане

На този етап виждате проекта на заявката, която предстои да подадете. Все още можете да въведете промени, преди да я подадете.

Следващата стъпка е прозорецът за плащане, в който трябва да изберете метод на плащане. Ако плащате чрез банков превод, препоръчваме да си отбележите кода на платежното нареждане. По този начин може да се идентифицира плащането ви.

 • След подаване на формуляра за заявка

  След приключване на процеса на регистрация ще получите потвърждение, че вашата заявка е правилно подадена, както и официален номер на заявката.

  Имайте предвид, че трябва да регистрирате име на домейн .eu чрез акредитираните регистратори (списъкът е достъпен на уебсайта на регистъра).

  Също така трябва да изтеглите официалната разписка. Обърнете внимание, че Службата не издава копия на разписки.

  За информационни цели, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) предоставя информация за наличието на имена на .eu домейни, които са идентични с марката, за която е подадена заявка, в края на електронното подаване, като използва базата данни WHOIS. Потребителите също могат да зададат известия в User Area и в eSearch, за да е сигурно, че ще бъдат информирани, когато се регистрира име на домейн .eu, идентично на тяхната марка.

Последна актуализация на страницата 24-02-2018
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация