Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

„Goods and Services Builder“

„Goods and Services Builder“ е референтният инструмент за създаване на списъци с термини. В този раздел се разяснява как да създавате, редактирате и управлявате списъци на стоки и услуги, което ще ви спести време при следващото електронно подаване, като едновременно с това ви напътства, за да използвате по-често хармонизираната база данни.

 

Теми

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.