Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Примери за марки

Словна марка

 

 

Фигуративна марка

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Фигуративна марка, съдържаща словни елементи *

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Триизмерна марка

Службата приема файлове в следните формати: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Триизмерна марка, съдържаща словни елементи*

Службата приема файлове в следните формати: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Позиционна марка

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Марка с мотиви

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Марка, съставена от един цвят

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Марка, съставена от комбинация от цветове

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Звукова марка

С премахването на изискването за графично представяне, считано от 1 октомври 2017 г., заявките за марка на ЕС в случая на звукови марки могат да се представят единствено чрез аудиофайл, в който се възпроизвежда звукът, или чрез точно представяне на звука с музикални ноти.

Службата приема файлове в следните формати: JPEG, MP3 (макс. 2 Mb)

 

Марка на движение

Службата приема файлове в следния формат: MP4 (видео), JPEG (за поредица от последователни неподвижни изображения).

 

Мултимедийна марка

Това представлява нова категория марки (от 1 октомври 2017 г.).

Службата приема файлове в следния формат: MP4 (макс. 20 Mb)

 

Холограмна марка

Службата приема файлове в следните формати: JPEG, MP3 (макс. 20 Mb)

 

* Бележка: Видовете марки, отбелязани със звездичка, не представляват отделни категории съгласно Регламента за изпълнение на Регламента за марките на ЕС. Въпреки това по практически и технически причини те се разграничават при електронното подаване.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.