Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Марки в Европейския съюз

Къде да регистрирате

В ЕС има система на четири нива за регистриране на марки. Изборът Ви зависи от нуждите на Вашия бизнес.

Да речем, че желаете закрила само в една държава — членка на ЕС, например държавата, в която се намира седалището на дружеството Ви понастоящем или където искате да търгувате. Можете да подадете заявка за марка директно в съответната национална служба за интелектуална собственост. Това е решението на национално равнище. Прегледайте пълния списък с национални служби.

Ако желаете закрила в Белгия, Нидерландия и/или Люксембург, можете да подадете заявка в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) — единствената служба за интелектуална собственост в ЕС на регионално равнище за закрила на марка в тези три държави членки. Това е решението на регионално равнище.

Ако желаете закрила в повече държави — членки на ЕС, можете да подадете заявка за марка на ЕС в EUIPO — това е решението на европейско равнище. Електронната заявка в EUIPO струва 850 евро и се подава само на един език. Когато получим Вашата заявка, ние я проверяваме и обработваме, а след като бъде регистрирана, Вашата марка може да бъде подновявана неограничено на всеки 10 години.

Системите на регионално, национално и ЕС равнище се допълват взаимно и функционират успоредно една на друга.

Марките на национално равнище и регионалните марки са необходими за заявители, които не желаят или нямат нужда от закрила на техните марките на ниво ЕС.

Марките на ЕС осигуряват закрила във всички държави — членки на ЕС за заявителите, които желаят тази опция.

 

Четвъртият вариант за закрила в ЕС е решението на международно равнище. Можете да използвате Вашата заявка за национална или регионална марка или заявка за марка на ЕС, за да разширите обхвата на закрилата си международно, във всяка държава, която е подписала Мадридския протокол. Научете повече за международните регистрации.

Национално равнище — чрез националните служби на ЕС за интелектуална собственост.

Регистрация на регионално равнище в Белгия, Нидерландия и/или Люксембург — чрез BOIP.

Закрила на равнище ЕС (всички държави — членки на ЕС) — чрез EUIPO.

Международна регистрация — чрез СОИС.

 

Ползи от регистрирането на марка

  • Защитава стойността на Вашия бранд
  • Създава актив
  • Защитава Ви срещу конкурентни марки
  • Определя Вашите права
  • Предотвратява фалшифициране и измами

Ползи от регистрирането на марка на Европейския съюз

  • Една регистрация, подадена по електронен път и на един език, е валидна за всички държави — членки на ЕС.
  • Марката на ЕС предоставя на собственика си изключително право във всички настоящи и бъдещи държави — членки на ЕС на разумна цена.
  • Можете да налагате марката си на пазар от почти 500 милиона потребители.
  • Валидността на марката на ЕС е 10 години. Тя може да бъде подновявана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Международна регистрация на марки

Ако вече сте подали заявка или сте регистрирали марката си в друга част на света, можете да получите марка на ЕС, кандидатствайки за „международна регистрация (МР)“, като изберете ЕС във формуляра за подаване на заявка. Може да направите това, като използвате така наречената Мадридска система, която се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.