Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Годишни отчети на EUIPO

Годишни отчети

Бюджет

Годишни отчети на EUIPO 2020 г.

 

Официалните финансови доклади на EUIPO включват бюджет, годишни отчети, доклад относно бюджетното и финансовото управление и доклада от Европейската сметна палата. Годишните отчети включват финансови отчети и доклади относно изпълнението на бюджета на EUIPO. Годишните отчети трябва да отговарят на съответните правила, да бъдат точни и подробни, както и да дават вярна и точна представа. Те се изготвят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи.


PDF

Последна актуализация на страницата 22-06-2021
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация