Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Годишни отчети на EUIPO

Годишни отчети

Бюджет

Годишни отчети на EUIPO 2021 г.

 

Официалните финансови доклади на EUIPO включват бюджет, годишни отчети, доклад относно бюджетното и финансовото управление и доклада от Европейската сметна палата. Годишните отчети включват финансови отчети и доклади относно изпълнението на бюджета на EUIPO. Годишните отчети трябва да отговарят на съответните правила, да бъдат точни и подробни, както и да дават вярна и точна представа. Те се изготвят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи.


PDF

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация