Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Бюджет на EUIPO

Последна версия на бюджета

Бюджет

Бюджет на EUIPO 2023 г.

Бюджетът на EUIPO за следващата година се изготвя и представя за одобрение пред бюджетния комитет на Службата. Изпълнението му може да започне единствено след като бъде одобрен от бюджетния комитет, чиито членове са представители на държавите — членки на ЕС, на Европейска комисия и на Европейския парламент. Бюджетът се публикува на английски, френски, немски, испански и италиански език, като в него са представени подробно финансовите дейности на Службата за следващата година.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.