Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Доклади на Европейската сметна палата

 

Бюджет

 

Европейската сметна палата е институция на ЕС, която отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС Палатата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза. Нейната роля е да проверява дали средствата на ЕС се отчитат правилно, дали се събират и изразходват в съответствие с приложимите правила и разпоредби и дали е постигнато добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи. Всяка година Палатата излиза с доклад за EUIPO, който се публикува на уебсайта на Службата.

Информация за обхвата на одита и за правомощията на одиторите и на одитирания субект можете да намерите в пълния текст на доклада


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.