Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

EUIPO участва в множество мрежи, които обхващат всички аспекти от жизнения цикъл на интелектуалната собственост. Обмен на знания, европейско и международно сътрудничество, дейността на Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост, дейности, насочени към сдружения на потребителите и предприятията — всичко това представлява експертният капитал на Службата. Тук ще намерите документи, свързани с отношенията и сътрудничеството на EUIPO с други служби за ИС в Европа и по света, със заинтересованите страни и с широката общност на потребителите, както и с международни организации и други органи и агенции на ЕС.

Многогодишен план
на Обсерваторията

Чрез Многогодишния план — продължение, 2019—2020 г., се цели удължаване на Многогодишния план на Обсерваторията за периода 2014—2018 г., така че да се обхване целият период на Стратегическия план на EUIPO за 2020 г. (юни 2020 г.). Стратегическите цели и основните инициативи на Обсерваторията за следващите пет година са вече изцяло включени в Стратегическия план на EUIPO за 2025 г.


PDF

Учебен портал
на Академията на EUIPO

 

Академията на EUIPO организира курсове, уебинари и онлайн ръководства по въпроси на интелектуалната собственост. Курсовете са на широк кръг теми от основна информация за ИС до разширени модули по специфични правни въпроси или теми от областта на упражняването на права.
 


Подробности >>

Проучване на въздействието — EUIPO/Аликанте

 

Поредица доклади, изготвени от Търговската камара на Аликанте относно въздействието на EUIPO — икономическо и социално — върху провинция Аликанте и автономната област Валенсия.


PDF

Програма за професионално обучение
„Общоевропейски печат“

 

Програмата за професионално обучение „Общоевропейски печат“ е платен следдипломен стаж с продължителност една година, който се организира от EUIPO, Европейското патентно ведомство и партниращите им университети.


Подробности >>

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Can’t find what you are looking for? Request here
Последна актуализация на страницата 20-09-2021
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация