Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Известия

За достъп до раздел „Известия“ кликнете върху „Известия“ в страничното меню на вашия профил в User Area.

Раздел „Известия“ в User Area
 

Екранът в „Известия“ е разделен на два подраздела: „Известия“ и „Конфигуриране“.

 

Подраздел „Известия“

Когато е задействано известие, в този подраздел излиза съобщение в табличен вид с датата, вида на известието (известие за марка на ЕС/РДО/домейн .eu, календар) и текста на известието, като може да се зададе и ново известие.

 

Подраздел „Конфигуриране“

В този подраздел можете да създадете ново или да редактирате/изтриете съществуващо известие. Известията за марка на ЕС/РДО/домейн .eu и за календара се показват в отделни менюта.

 
 • Видове известия

  Могат да се задават два вида известия: Известия за марки на ЕС/РДО/домейн .eu и за календара.

  Известие за календара
  Известието за календара е опростено съобщение, с което потребителят настройва напомняне за определена дата.

  Известия за марка на ЕС/РДО/домейн .eu
  Известията за марки на ЕС/РДО/домейн .eu са два типа, като и двата могат да бъдат зададени от търсачката eSearch plus.

  Известие за проследяване
  Можете да зададете известие за проследяване, за да следите конкретни събития:

  • промяна на статуса на марка;
  • когато предстои подновяване на марката/дизайна;
  • промяна на притежателя/представителя;
  • изтичане на срока за възражение;
  • когато е регистриран идентичен домейн .eu.

  Известие за съвпадение
  Това известие се основава на критериите, които регистриран потребител е избрал за разширено търсене, и се задейства, ако друга марка или дизайн отговарят на тези критерии.

 • Менюта с действия

  По-долу е представен списък на менютата с действия в раздел „Известия“ и техните функции. За да ги активирате, поставете отметка в полето вляво от съответния елемент от списъка (в подробен изглед).

  Създаване на ново известие
  Тази опция е налична в подраздели „Известия“ и „Конфигуриране“.

  Изтриване
  Тази опция е налична както в подраздел „Конфигуриране“, така и в менюто „Архив“ на подраздел „Известия“.

  Как да изтриете известие
  1. За да изтриете известие, кликнете върху сивото кръстче Икона за изтриване вдясно на съответния(ите) елемент(и). Системата ще ви попита дали сте сигурни, че искате да продължите.
  2. Поставете отметка в полето вляво от съответния елемент и кликнете върху бутона „Изтриване“ в таблицата отгоре (можете да изберете няколко елемента). Отваря се изскачащ прозорец, в който имате възможност да потвърдите или откажете изтриването. Тази опция не е налична в пощенската кутия на подраздел „Известия“.
   

  Възможни действия в подраздел „Известия“

  Архив

  Има два начина за архивиране на известие:

  1. В менюто „Пощенска кутия“ кликнете върху сивото кръстче вляво от съответния елемент. Системата ще ви попита дали сте сигурни, че искате да продължите.
  2. В менюто „Пощенска кутия“ поставете отметка в полето вляво от съответния елемент и кликнете върху бутона „Архив“ в таблицата отгоре (можете да изберете няколко елемента). Ще се отвори изскачащ прозорец, в който имате възможност да потвърдите или откажете действието.

  Забележка: Известията в пощенската кутия се архивират автоматично след 30 дни.

  Изпращане
  Можете да изпратите копие с информацията от известието на електронна поща по ваш избор (възможни са няколко избора). За целта поставете отметка отляво на съответния елемент, след което кликнете върху бутона „Изпращане“ и изберете „Лична поща“ или „Друга поща“.

  Ако изберете опцията „Лична поща“, адресът се попълва автоматично с този на електронна поща от профила ви в User Area.

  Ако изберете опцията „Друга поща“, трябва да въведете в съответното поле адреса на електронна поща на получателя.

  Освен това можете да добавите бележка в полето „Бележки“.

   

  Възможни действия в подраздел „Конфигуриране“

  Включване

  Има два начина за включване на известия за марки на ЕС/РДО/домейн .eu и за календара:

  включване на известие изключване на известие Избор на няколко елемента при включване на известие
  1. Кликнете върху сивия бутон вдясно от съответния елемент. След активиране на известието бутонът ще стане зелен.
  2. Поставете отметка в полето вляво от съответния елемент и кликнете върху „Включване“ (можете да изберете няколко елемента). След активиране на известието бутонът ще стане зелен.

  Изключване

  Има два начина за изключване на известия за марки на ЕС/РДО/домейн .eu и за календара:

  1. Кликнете върху зеления бутон вдясно на съответния елемент. След деактивиране на известието, бутонът ще стане сив.
  2. Поставете отметка в полето вляво от съответния елемент и кликнете върху „Изключване“. След като е деактивирано известието, бутонът ще стане сив.

  Редактиране на известие
  За да редактирате известие, кликнете върху зелената писалка Икона с писалка вдясно на съответния елемент.

  Известия за марки на ЕС/РДО/домейн .eu
  След като кликнете върху иконата с писалка, системата ви препраща в eSearch plus, където можете да редактирате известието.

  Известие за календара
  След като кликнете върху писалката, се отворя изскачащ прозорец, в който можете да редактирате информацията и отново да зададете известие.

 • Задаване на известие в календара

  Известия в календара се задават от раздела „Известия“ в User Area.

  Създаване на ново известие
  1. Кликнете върху бутона „Създаване на ново известие“.
  2. Изберете опцията „Календар“. Отваря се изскачащ прозорец.
  3. Кликнете върху „Дата на задействане“ и въведете датата в календара, който ще се отвори.
  4. Въведете текста на известието.
  5. Поставете отметка, ако желаете да получите известието по електронна поща.
  6. Кликнете върху бутона „Задаване на известие“.
 • Задаване на известие за марка на ЕС/РДО/домейн .eu

  Известие за съвпадение
  Известие за съвпадение може да се зададе от раздел „Известия“ в User Area чрез кликване върху „Известие за марка на ЕС/РДО/домейн .eu“ или направо в eSearch plus.

  Задаване на известие за съвпадение
  1. Кликнете върху бутона „Създаване на ново известие“.
  2. 2. Изберете опцията „Известие за марка на ЕС/РДО/домейн .eu“. Отваря се изскачащ прозорец.
  3. Изберете „Приемане“.
  4. Отваря се функцията за разширено търсене на eSearch plus.
  5. Изберете необходимите критерии от опциите за разширено търсене и кликнете върху бутона „Търсене“.
  6. Кликнете върху мегафона Икона за известия в таблицата горе вляво. Отваря се изскачащ прозорец.
  7. Задайте име на известието чрез една от опциите по-долу:
   • изберете име от падащото меню с вече използвани имена;
   • създайте ново име, като го въведете в текстовото поле.
  8. Ако искате да получите копие от известието на електронната си поща, поставете отметка в полето „Получаване на известия по поща“.
  9. Кликнете върху бутона „Задаване на известие“.

  Ако известието е успешно създадено, в долната част на изскачащия прозорец ще се появи съобщение.

   

  Известие за проследяване
  Известията за проследяване се задават от подробния изглед на марката или дизайна в еSearch, след като е извършено опростено или разширено търсене.

  Задаване на известие за съвпадение
  1. Кликнете върху бутона „Задаване на известие“ горе вдясно на подробния изглед. Отваря се изскачащ прозорец, в който можете да поставите отметки в зависимост от това, какви промени в статуса на марката на ЕС или РДО желаете да проследявате.
   За домейн .eu, поставете отметка в „Регистрирани сходни домейни .eu“.
  2. Задайте име на известието чрез една от опциите по-долу:
   • изберете име от падащото меню с вече използвани имена;
   • създайте ново име, като го въведете в текстовото поле.
  3. Ако искате да получавате копие от известието на електронната си поща, поставете отметка в полето „Получаване на известия по поща“.
  4. Кликнете върху бутона „Задаване на известие“.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.