Подаване онлайн на международна заявка за марка

Чрез формуляра за международна заявка (МЗ) регистрираните потребители имат възможност да подадат искане за международна заявка за марка по реда на Мадридския протокол, който се управлява от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Международната заявка може да се основава на съществуващи марки на Европейския съюз, заявки за марки на Европейския съюз или комбинация от двете.

Обърнете внимание, че трябва да сте влезли в системата, за да използвате тази възможност, и че за тези действия е дължима такса.

Забележка: кореспонденцията във връзка с конкретен файл трябва винаги да провеждате посредством профила си в User Area, като използвате пощенски услуги, лична доставка или специална куриерска услуга.

В този раздел се разяснява как да подадете МЗ въз основа на една или повече марка(и) на ЕС/заявка(и) за марка на ЕС.

Формулярът е достъпен на 23 от официалните езици на ЕС.

 

1. Как да получите достъп до формуляра за международна заявка

2. Кой може да подаде международна заявка

3. Етапи при попълването на формуляра за международна заявка

4. Какво става, след като подам формуляра за заявка