Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Технически изисквания за файловете, приложени към електронно подадени заявки и съобщения

Бел.: официалният източник на тази информация може да се намери в „Условия относно използването на User Area“, приложени към „Решение EX-20-9 на изпълнителния директор на Службата от 3 ноември 2020 г. относно комуникацията чрез електронни средства“.

 

 • Електронно подаване на заявки за марка на Европейския съюз

  Ако представянето на заявената марка на ЕС е подадено електронно, размерът на електронния файл е следният:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 2 МБ (20 МБ за MP4, OBJ, STL и X3D);
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 20 MB;
  • ограничение за дължината на имената на прикачените файлове: 25 знака.

  Ако представянето на заявената марка на ЕС е подадено електронно, форматите на електронните файлове са следните:

  (a) JPEG
  Това е стандартният файлов формат, който следва да се използва за представяне на заявената марка (наличен за всички видове марки, с изключение на словни и мултимедийни марки), и трябва да отговаря на следните стандарти:

  • максимален размер на изображението: 2835 x 2010 пиксела;
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI;
  • режим на цветовете: RGB, Grayscale, BW или СМYK.

  Изображенията се мащабират автоматично до 250 x 250 пиксела. Прикаченото изображение ще бъде показано така, както ще се вижда по-късно в сертификат за регистрация.

  Преди да бъдат показани като RGB, изображенията CMYK ще бъдат конвертирани чрез специален софтуер за конвертиране. Някои цветове в изображения CMYK, конвертирани в RGB, биха могли да изглеждат различно от оригиналните. Поради това, за да запазите оригиналните цветове, ви препоръчваме да промените цветовия модел, преди да качите изображението.

  (б) MP3:
  Този файлов формат може да бъде използван при заявки за регистрация на звукови марки (заедно с JPEG) и трябва да отговаря на следните изисквания:

  • честота на дискретизация: 8 kHz за глас соло, 11,025 kHz за звукови ефекти, 22,05 kHz или 44,1 kHz за музика;
  • дълбочина в битове: 8 или 16 бита;
  • канали: 1=моно; 2=стерео.

  (в) OBJ, STL и X3D:
  Тези формати могат да се използват при заявки за регистрация на триизмерни марки.

  Файлове от вида X3D не могат да се прикачват с Internet Explorer 11.

  (г) MP4:
  Този файлов формат може да бъде използван при заявки за регистрация на марки на движение, мултимедийни и холограмни марки и трябва да отговаря на следните изисквания:

  • стандарт ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 част 14);
  • кодеци за възпроизвеждане на видео: MP4 приема различни видео кодеци (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 и др.), но се препоръчва използването на кодек H.264;
  • аудио кодеци: MP4 приема различни аудио кодеци (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), но се препоръчва използването на кодек AAC-LC;
  • кадрова честота 24—30 кадъра/секунда;
  • скорост на видео пренос 1 200—8 000 Kbps;
  • видове медии: видео/MP4, аудио/MP4, приложение/MP4.
 • Електронно подаване на заявки за регистриран дизайн на Общността

  Ако представянето в заявения дизайн на Общността е подадено електронно, размерът на електронния файл е следният:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 2 MB (20 МB за OBJ, STL и X3D);
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 20 MB;
  • ограничение за дължината на имената на прикачените файлове: 25 знака.

  Ако представянето в заявения дизайн на Общността е подадено електронно, форматите на електронния файл са следните:

  (a) JPEG
  Това е стандартният файлов формат, който следва да се използва за представяне на заявения дизайн, и трябва да отговаря на следните стандарти:

  • максимален размер на изображението: 5000 x 5000 пиксела;
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 72, макс. 300 DPI;
  • режим на цветовете: CMYK (който ще бъде конвертиран в RGB), сива скàла, BW или RGB;
  • прогресивните изображения във формат JPEG ще бъдат конвертирани в базови изображения;
  • ограничено е въвеждането на 3D динамични изгледи и други статични изгледи.

  (б) OBJ, STL и X3D
  Тези формати могат да се използват за прикачване на триизмерен динамичен изглед за допълнителна информация и като източник на статични изображения при регистрирането на дизайни.

  Файлове от вида X3D не могат да се прикачват с Internet Explorer 11.

 • Електронно подаване на искане за възражение и отмяна

  Ограничения за размера на файловете:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 5 MB;
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 20 MB;
  • ограничение за дължината на имената на прикачените файлове: 150 знака.

  Приемат се следните видове файлове:

  JPEG
  Трябва да се използва стандартен вид файл, който отговаря на следните стандарти:

  • максимален размер на изображението: 2008 x 2835 пиксела;
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI;
  • само RGB 8b (не и CMYK);
  • не се поддържат прогресивни изображения в JPEG формат.

  PDF
  Приемат се само стандартни статични файлове в PDF формат. Не се приемат формуляри в PDF формат, които позволяват попълване, и файлове в PDF формат, които включват добавени обекти (например подписи, редактиран (почернен) текст, подчертан текст, стрелки). Имайте предвид, че добавените обекти ще се загубят по време на качването и че оригиналният документ без тези обекти може да бъде разкрит на други страни в производството или да стане обществено достъпен чрез приложение за преглед на файлове.


  MP3
  Може да се използва само за представяне на по-ранни звукови марки и трябва да отговаря на следните изисквания:

  • честота на дискретизация: 8 kHz за глас соло, 11,025 kHz за звукови ефекти, 22,05 kHz или 44,1 kHz за музика;
  • дълбочина в битове: 8 или 16 бита;
  • канали: 1=моно; 2=стерео.

   

 • Електронно подаване на други искания (за подаване на искане за вписване, подновяване, преобразуване, проверка, международна заявка въз основа на марка на ЕС или обжалване)

  Ограничения за размера на файловете:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 2 МБ (20 МБ за електронно обжалване);
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 20 МБ.

  Приемат се следните видове файлове:

  JPEG
  Трябва да се използва стандартен вид файл, който отговаря на следните стандарти:

  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI
  • само RGB 8b (не и CMYK)
  • не се поддържат прогресивни изображения в JPEG формат

  PDF
  Приемат се само стандартни статични файлове в PDF формат. Не се приемат формуляри в PDF формат, които позволяват попълване, и файлове в PDF формат, които включват добавени обекти (например подписи, редактиран (почернен) текст, подчертан текст, стрелки). Имайте предвид, че добавените обекти ще се загубят по време на качването и че оригиналният документ без тези обекти може да бъде разкрит на други страни в производството или да стане обществено достъпен чрез приложение за преглед на файлове.

  MP3
  Може да се използва само за представяне на звукови марки и трябва да отговаря на следните изисквания:

  • честота на дискретизация: 8 kHz за глас соло, 11,025 kHz за звукови ефекти, 22,05 kHz или 44,1 kHz за музика;
  • дълбочина в битове: 8 или 16 бита;
  • канали: 1=моно; 2=стерео.

   

 • Други електронни съобщения и действия

  Ограничения за размера на файловете:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 20 MB;
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 1 ГБ (100 МБ за съобщения във връзка с възражение, отмяна и обжалване);
  • ограничение за дължината на имената на прикачените файлове: 20 знака.

  Ако общият размер на съобщението, заедно с прикачените файлове, надвишава 20 MB, Службата пак ще получи прикачените файлове, но в прозореца за потвърждение ще се вижда единствено текстът на съобщението.

  Приемат се следните видове файлове:

  JPEG
  Трябва да се използва стандартен вид файл, който отговаря на следните стандарти:

  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI;
  • само RGB 8b (не и CMYK);
  • не се поддържат прогресивни изображения в JPEG формат.

  PDF
  Приемат се само стандартни статични файлове в PDF формат. Не се приемат формуляри в PDF формат, които позволяват попълване, и файлове в PDF формат, които включват добавени обекти (например подписи, редактиран (почернен) текст, подчертан текст, стрелки). Имайте предвид, че добавените обекти ще се загубят по време на качването и че оригиналният документ без тези обекти може да бъде разкрит на други страни в производството или да стане обществено достъпен чрез приложение за преглед на файлове.

  MP3
  Трябва да се използват стандартни MP3 файлове, като те трябва да отговарят на следните изисквания:

  • честота на дискретизация: 8 kHz за глас соло, 11,025 kHz за звукови ефекти, 22,05 kHz или 44,1 kHz за музика;
  • дълбочина в битове: 8 или 16 бита;
  • канали: 1=моно; 2=стерео.

  MP3 файлове се приемат за прикачени документи само при следните електронни действия във връзка с възражения:

  • Представяне на допълнителни факти
  • Представяне на доказателство за използване
  • Представяне на други документи

  MP4
  Трябва да се използват стандартни MP4 файлове, като те трябва да отговарят на следните изисквания:

  • стандарт ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 част 14);
  • кодеци за възпроизвеждане на видео: MP4 приема различни видео кодеци (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 и др.), но се препоръчва използването на кодек H.264;
  • аудио кодеци: MP4 приема различни аудио кодеци (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), но се препоръчва използването на кодек AAC-LC;
  • кадрова честота 24—30 кадъра/секунда;
  • скорост на видео пренос 1 200—8 000 Kbps;
  • видове медии: видео/MP4, аудио/MP4, приложение/MP4.

   

  MP4 файлове се приемат за прикачени документи само при следните електронни действия във връзка с възражения:

  • Представяне на допълнителни факти
  • Представяне на доказателство за използване
  • Представяне на други документи

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.