Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Технически изисквания за файловете, приложени към електронно подадени заявки и съобщения

Бел.: официалният източник на тази информация може да се намери в „Условия относно използването на User Area“, приложени към „Решение EX-20-9 на изпълнителния директор на Службата от 3 ноември 2020 г. относно комуникацията чрез електронни средства“.

 

 • Електронно подаване на заявки за марка на Европейския съюз

  Ако представянето на заявената марка на ЕС е подадено електронно, размерът на електронния файл е следният:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 2 МБ (20 МБ за MP4, OBJ, STL и X3D);
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 20 MB;
  • ограничение за дължината на имената на прикачените файлове: 25 знака.

  Ако представянето на заявената марка на ЕС е подадено електронно, форматите на електронните файлове са следните:

  (a) JPEG
  Това е стандартният файлов формат, който следва да се използва за представяне на заявената марка (наличен за всички видове марки, с изключение на словни и мултимедийни марки), и трябва да отговаря на следните стандарти:

  • максимален размер на изображението: 2835 x 2010 пиксела;
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI;
  • режим на цветовете: RGB, Grayscale, BW или СМYK.

  Изображенията се мащабират автоматично до 250 x 250 пиксела. Прикаченото изображение ще бъде показано така, както ще се вижда по-късно в сертификат за регистрация.

  Преди да бъдат показани като RGB, изображенията CMYK ще бъдат конвертирани чрез специален софтуер за конвертиране. Някои цветове в изображения CMYK, конвертирани в RGB, биха могли да изглеждат различно от оригиналните. Поради това, за да запазите оригиналните цветове, ви препоръчваме да промените цветовия модел, преди да качите изображението.

  (б) MP3:
  Този файлов формат може да бъде използван при заявки за регистрация на звукови марки (заедно с JPEG) и трябва да отговаря на следните изисквания:

  • честота на дискретизация: 8 kHz за глас соло, 11,025 kHz за звукови ефекти, 22,05 kHz или 44,1 kHz за музика;
  • дълбочина в битове: 8 или 16 бита;
  • канали: 1=моно; 2=стерео.

  (в) OBJ, STL и X3D:
  Тези формати могат да се използват при заявки за регистрация на триизмерни марки.

  Файлове от вида X3D не могат да се прикачват с Internet Explorer 11.

  (г) MP4:
  Този файлов формат може да бъде използван при заявки за регистрация на марки на движение, мултимедийни и холограмни марки и трябва да отговаря на следните изисквания:

  • стандарт ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 част 14);
  • кодеци за възпроизвеждане на видео: MP4 приема различни видео кодеци (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 и др.), но се препоръчва използването на кодек H.264;
  • аудио кодеци: MP4 приема различни аудио кодеци (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), но се препоръчва използването на кодек AAC-LC;
  • кадрова честота 24—30 кадъра/секунда;
  • скорост на видео пренос 1 200—8 000 Kbps;
  • видове медии: видео/MP4, аудио/MP4, приложение/MP4.
 • Електронно подаване на заявки за регистриран дизайн на Общността

  Ако представянето в заявения дизайн на Общността е подадено електронно, размерът на електронния файл е следният:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 2 MB (20 МB за OBJ, STL и X3D);
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 20 MB;
  • ограничение за дължината на имената на прикачените файлове: 25 знака.

  Ако представянето в заявения дизайн на Общността е подадено електронно, форматите на електронния файл са следните:

  (a) JPEG
  Това е стандартният файлов формат, който следва да се използва за представяне на заявения дизайн, и трябва да отговаря на следните стандарти:

  • максимален размер на изображението: 5000 x 5000 пиксела;
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 72, макс. 300 DPI;
  • режим на цветовете: CMYK (който ще бъде конвертиран в RGB), сива скàла, BW или RGB;
  • прогресивните изображения във формат JPEG ще бъдат конвертирани в базови изображения;
  • ограничено е въвеждането на 3D динамични изгледи и други статични изгледи.

  (б) OBJ, STL и X3D
  Тези формати могат да се използват за прикачване на триизмерен динамичен изглед за допълнителна информация и като източник на статични изображения при регистрирането на дизайни.

  Файлове от вида X3D не могат да се прикачват с Internet Explorer 11.

 • Електронно подаване на искане за възражение и отмяна

  Ограничения за размера на файловете:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 5 MB;
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 20 MB;
  • ограничение за дължината на имената на прикачените файлове: 150 знака.

  Приемат се следните видове файлове:

  JPEG
  Трябва да се използва стандартен вид файл, който отговаря на следните стандарти:

  • максимален размер на изображението: 2008 x 2835 пиксела;
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI;
  • само RGB 8b (не и CMYK);
  • не се поддържат прогресивни изображения в JPEG формат.

  PDF
  Приемат се само стандартни статични файлове в PDF формат. Не се приемат формуляри в PDF формат, които позволяват попълване, и файлове в PDF формат, които включват добавени обекти (например подписи, редактиран (почернен) текст, подчертан текст, стрелки). Имайте предвид, че добавените обекти ще се загубят по време на качването и че оригиналният документ без тези обекти може да бъде разкрит на други страни в производството или да стане обществено достъпен чрез приложение за преглед на файлове.


  MP3
  Може да се използва само за представяне на по-ранни звукови марки и трябва да отговаря на следните изисквания:

  • честота на дискретизация: 8 kHz за глас соло, 11,025 kHz за звукови ефекти, 22,05 kHz или 44,1 kHz за музика;
  • дълбочина в битове: 8 или 16 бита;
  • канали: 1=моно; 2=стерео.

   

 • Електронно подаване на други искания (за подаване на искане за вписване, подновяване, преобразуване, проверка, международна заявка въз основа на марка на ЕС или обжалване)

  Ограничения за размера на файловете:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 2 МБ (20 МБ за електронно обжалване);
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 20 МБ.

  Приемат се следните видове файлове:

  JPEG
  Трябва да се използва стандартен вид файл, който отговаря на следните стандарти:

  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI
  • само RGB 8b (не и CMYK)
  • не се поддържат прогресивни изображения в JPEG формат

  PDF
  Приемат се само стандартни статични файлове в PDF формат. Не се приемат формуляри в PDF формат, които позволяват попълване, и файлове в PDF формат, които включват добавени обекти (например подписи, редактиран (почернен) текст, подчертан текст, стрелки). Имайте предвид, че добавените обекти ще се загубят по време на качването и че оригиналният документ без тези обекти може да бъде разкрит на други страни в производството или да стане обществено достъпен чрез приложение за преглед на файлове.

  MP3
  Може да се използва само за представяне на звукови марки и трябва да отговаря на следните изисквания:

  • честота на дискретизация: 8 kHz за глас соло, 11,025 kHz за звукови ефекти, 22,05 kHz или 44,1 kHz за музика;
  • дълбочина в битове: 8 или 16 бита;
  • канали: 1=моно; 2=стерео.

   

 • Други електронни съобщения и действия

  Ограничения за размера на файловете:

  • максимален размер на отделния прикачен файл: 20 MB;
  • максимален общ размер на прикачените файлове: 1 ГБ (100 МБ за съобщения във връзка с възражение, отмяна и обжалване);
  • ограничение за дължината на имената на прикачените файлове: 20 знака.

  Ако общият размер на съобщението, заедно с прикачените файлове, надвишава 20 MB, Службата пак ще получи прикачените файлове, но в прозореца за потвърждение ще се вижда единствено текстът на съобщението.

  Приемат се следните видове файлове:

  JPEG
  Трябва да се използва стандартен вид файл, който отговаря на следните стандарти:

  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI;
  • само RGB 8b (не и CMYK);
  • не се поддържат прогресивни изображения в JPEG формат.

  PDF
  Приемат се само стандартни статични файлове в PDF формат. Не се приемат формуляри в PDF формат, които позволяват попълване, и файлове в PDF формат, които включват добавени обекти (например подписи, редактиран (почернен) текст, подчертан текст, стрелки). Имайте предвид, че добавените обекти ще се загубят по време на качването и че оригиналният документ без тези обекти може да бъде разкрит на други страни в производството или да стане обществено достъпен чрез приложение за преглед на файлове.

  MP3
  Трябва да се използват стандартни MP3 файлове, като те трябва да отговарят на следните изисквания:

  • честота на дискретизация: 8 kHz за глас соло, 11,025 kHz за звукови ефекти, 22,05 kHz или 44,1 kHz за музика;
  • дълбочина в битове: 8 или 16 бита;
  • канали: 1=моно; 2=стерео.

  MP3 файлове се приемат за прикачени документи само при следните електронни действия във връзка с възражения:

  • Представяне на допълнителни факти
  • Представяне на доказателство за използване
  • Представяне на други документи

  MP4
  Трябва да се използват стандартни MP4 файлове, като те трябва да отговарят на следните изисквания:

  • стандарт ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 част 14);
  • кодеци за възпроизвеждане на видео: MP4 приема различни видео кодеци (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 и др.), но се препоръчва използването на кодек H.264;
  • аудио кодеци: MP4 приема различни аудио кодеци (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), но се препоръчва използването на кодек AAC-LC;
  • кадрова честота 24—30 кадъра/секунда;
  • скорост на видео пренос 1 200—8 000 Kbps;
  • видове медии: видео/MP4, аудио/MP4, приложение/MP4.

   

  MP4 файлове се приемат за прикачени документи само при следните електронни действия във връзка с възражения:

  • Представяне на допълнителни факти
  • Представяне на доказателство за използване
  • Представяне на други документи

   

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация