Регламент за марките на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламента относно марката на Общността е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Регламентът за изменение ще влезе в сила на 23 март 2016 г. Считано от тази дата, Службата ще се нарича Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а марката на Общността — марка на Европейския съюз. Допълнителна информация

Въведете код за идентификация, за да прегледате първоначалния документ

Кодът различава малки и големи букви