Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Съобщения

В този раздел ще получавате официални съобщения от EUIPO

 

Кликнете върху иконата с плика Икона Съобщения в подраздел „Съобщения“, която се намира на лявата странична лента.

В подраздела „Съобщения“ на User Area има четири полета:

 • Нови — тук пристигат новите съобщения.

 • За отговор — тук се съхраняват съобщенията за по-късно.

 • Изпратени — тук могат да се разглеждат изпратените съобщения.

 • Архив — тук се съхраняват съобщенията за бъдеща употреба.

Забележка: съобщенията, съхранявани в полетата „Архив“ и „Изпратени“, се изтриват автоматично след 30 дни. Ако желаете да ги разгледате след това, отидете на подробен преглед на файл в eSearch plus.

 
 • Полета за действия

  Отдолу е представен списък с полетата за действия и техните функции.

  Филтри
  Кликнете върху „Филтри“, за да се отвори падащо меню. Изберете филтрите, които желаете да приложите, или създайте нови. Ако желаете да премахнете филтър, кликнете върху иконата с кошчето Икона с кошче.

  Преместване
  Съобщенията могат да бъдат преместени в друго поле. Изберете съобщението, което желаете да преместите, кликнете върху бутона „Преместване“ и изберете „За отговор“ или „Архив“.

  Изпращане
  Можете да изпращате или препращате съобщения до избран получател (един по един). Кликнете върху карето за отметка отляво на реда в таблицата, след което кликнете върху „Изпращане“ и изберете от опциите „Собствен имейл адрес“ или „Друг имейл адрес“.

  При избор на „Собствен имейл адрес“ автоматично се попълва вашият имейл адрес.

  Въведете имейл адреса на получателя, когато избирате „Друг имейл адрес“.

  Изтегляне
  Кликнете върху бутона „Изтегляне“ и отбележете с отметка каретата, за да се генерира компресиран файл (във формат ZIP) на избраните съобщения.

  Correspondence alternative

  бутон

  Този раздел трябва да се използва, когато на уебсайта на EUIPO не е наличен онлайн формуляр или ако електронното съобщение (eComm) от EUIPO не съдържа бутон за електронен отговор (eReply)бутон.

  Преди да използвате други средства за комуникация, уверете се, че такъв формуляр не съществува в „онлайн услуги“ или че електронното съобщение на EUIPO не съдържа бутон за електронен отговорбутон. Разделът „Correspondence alternative“ може да бъде използван само ако сте приели условията за употреба.

  След като изпратите съобщението си чрез „Correspondence alternative“, в раздела „Sent“(„изпратени“) на вашата User Area ще получите електронно потвърждение на получаването на подадения документ под формата на „потвърждение на подаването“.

  Пример за допустимо съобщение е искането за включване в списъка на професионалните представители по въпросите на марки и дизайни. Такова искане може да бъде изпратено до EUIPO чрез „Correspondence alternative“.

 • Преглед и изтегляне на съобщения

  Можете да преглеждате и изтегляте съобщенията в изскачащ прозорец чрез тази икона Икона за изтегляне отдясно на реда в таблицата.

  Забележка: трябва да е инсталирано приложението Adobe Acrobat, за да преглеждате документа във формат PDF в изскачащия прозорец.

 • Преглед в eSearch plus

  Кликнете върху тази икона Икона за преглед до едно съобщение, за да се отвори eSearch plus в ново поле.

 • Следете съобщенията си

  За преглед на подробностите за действията, извършени в съобщенията, кликнете върху тази икона Икона за преглед.

 • Поле за бързо търсене

  За да извършите търсене в съобщенията си, кликнете върху лупата Икона за Търсене в полето за търсене в горния десен ъгъл. Ще се генерират резултати единствено за избраното поле (Нови, За отговор, Изпратени или Архив).

 • Отговор на съобщения

  Кликнете върху бутона „Отговор“ до съобщението Бутон За отговор. Ще бъдете пренасочени към подробния преглед на eSearch plus, където ще видите информацията за файла. Налични са различни опции за отговор. При избора на отговора ще се появи формуляр за съобщение. Когато отговорите, бутонът до съобщението в менюто „Съобщения“ ще стане зелен Бутон Отговорено.

  Забележка: бутонът „Отговор“ става зелен само след като отговорите на съобщение от страницата „Съобщения“ в User Area. Ако отговорите на съобщение извън User Area, бутонът ще остане оранжев.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.