Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Обслужване на клиенти — жалби

Обработване на жалби

Когато нещо се обърка или нивото на нашата услуга не оправдае очакванията Ви, е необходимо да споделите с нас за това. Ценим високо всички жалби, тъй като се стремим да се учим от всяка грешка, за да можем да предоставяме възможно най-добрата услуга.

По принцип смятаме жалбата за писмено изразяване на недоволство от услугите, предоставяни от EUIPO и/или от процесите на EUIPO. Отдел „Обслужване на клиенти — жалби“ обаче няма компетентността да отговаря на жалби относно правните основания на решенията, издадени от EUIPO. В случай на несъгласие с решенията на EUIPO, можете да направите обжалване за решения, взети от проверители на марки на Европейския съюз или регистрирани промишлени дизайни на Общността.

Ако жалбата Ви се отнася до въпроси, свързани с Човешки ресурси, отнесете запитването си до нашия отдел „Човешки ресурси“ — по пощата или по електронна поща.

 

Как да подадете жалба

Жалбата може да бъде подадена чрез онлайн формуляр. EUIPO предпочита този вид комуникация, тъй като той ни дава възможност да разгледаме жалбата ви без забавяне. Освен това можете да изпратите жалбата си по пощата.

Предоставете следната информация (когато е приложима), за да ни позволите да идентифицираме и анализираме Вашия случай:

  • Номер на досието на марката на ЕС/регистрирания дизайн на Общността
  • Самоличност на жалбоподателя (име, фамилия)
  • Адрес на жалбоподателя (улица, град, държава, телефонен номер, адрес на електронна поща)
  • Причина за жалбата
 

Какво следва?

  1. След като получим жалбата, в рамките на един работен ден от отдел „Обслужване на клиенти — жалби“ ще ви изпратят потвърждение на получаването по електронна или обикновена поща.
  2. Жалбата ви ще бъде разгледана бързо от съответните отдели и ще бъде изготвен писмен отговор в рамките на стандартите, заложени в хартата за предоставяне на услуги.
  3. Ще ви изпратим писмен отговор на жалбата в рамките на 9 работни дни след изпращането на потвърждението за получаване.
 

Какво следва ако все още не сте удовлетворени?

Ако не се удовлетворени от изхода на процедурата или начина, по който е обработена дадена жалба, свържете се с нас отново, като изложите Вашите опасения. Висшето ръководство ще извърши преглед на жалбата и на нашия отговор.

Европейски омбудсман

Ако сте гражданин на държава — членка на Съюза, или пребивавате в държава членка, можете също така да подадете жалба до Европейския омбудсман. Европейският омбудсман разследва жалби, свързани с лошо управление в институциите и органите на Европейския съюз.

Всяка жалба, подадена до Омбудсмана, трябва да бъде предшествана от съответните административни действия пред EUIPO.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.