Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка в EUIPO е създадена за улесняване на плащания, извършвани от редовните потребители на инструментите на EUIPO за подаване на заявки онлайн. Чрез нея заплащането на таксите става по-лесно и по-бързо.

 
 • Как става това?

  EUIPO автоматично дебитира всички такси и тарифи за процесуални действия на Службата (заявки, искания и т.н.), генерирани от титуляра на разплащателната сметка.

  При дебитиране на разплащателна сметка таксата се счита за платена на датата, определена според правилата на банката, при условие че в сметката има достатъчно средства.

  Датата, на която действително се дебитира разплащателната сметка, обикновено е по-късна от посочената дата, но плащането се счита за извършено на датата, на която заявката или искането са получени от EUIPO.

 • Подаване на заявление за разплащателна сметка

  Можете да подадете заявление за разплащателна сметка чрез съответния бутон в менюто „Разплащателна сметка“ във вашия профил в User Area

  Минималният размер за депозит е 1000 EUR.

 • Меню за извършени плащания

  В това меню можете да преглеждате движенията по разплащателната ви сметка. Можете да прилагате филтри на данните в таблицата с помощта на стрелките в горните колонтитули.

  За да филтрирате съдържанието на менюто „Разплащания“, кликнете върху „Филтър“. Ще се отвори нов прозорец, където можете да филтрирате по:

  • Дата на осчетоводяване
  • Законов срок
  • Сума
  • Номер за справка на EUIPO
 • Меню за предстоящи плащания

  В това меню можете да преглеждате дебити, за които е пуснато нареждане, но които още не са извършени. Можете да прилагате филтри на данните в таблицата с помощта на стрелките в горните колонтитули.

 • Съхранение във формат XLS

  За да запазите данните от таблицата във формат .XLS, кликнете върху иконата горе вдясно на екрана.

 • Разпечатване

  За да разпечатате данните от таблицата, кликнете върху иконата горе вдясно на екрана.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.