Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 

Бележка относно защитата на личните данни

Защитата на неприкосновеността на личния ви живот е от голямо значение за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO или „Службата“). Смятаме се за отговорни за личните данни, които събираме и обработваме. Ето защо се ангажираме да зачитаме и защитаваме личните ви данни и да гарантираме ефективното упражняване на вашите права в качеството на субект на данни.

В този раздел се описва как Службата обработва вашите лични данни, за да изпълнява задачите си (както е предвидено в правото на ЕС), като ви предоставя своите продукти и услуги.

 

РЕГИСТЪР НА ЗАПИСИТЕ

Централен регистър: EUIPO има правно задължение да поддържа централен регистър на дейностите по обработване на личните данни (член 31 от Регламент 2018/1725).  Повече относно записите на EUIPO за дейностите по обработване на личните ви данни можете да научите от Централен регистър на EUIPO. За повече информация относно Централния регистър на EUIPO, моля, вижте въпрос 11 по-долу.

 

 

1. Каква е правната рамка за защита на личните данни, приложима за EUIPO?

 

2. Какви видове лични данни събираме?

 

3. За какво използваме личните ви данни?

 

4. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

 

5. Кой има достъп до личните ви данни?

 

6. Колко време се съхраняват личните ви данни?

 

7. Как защитаваме и опазваме вашата информация?

 

8. Какви са вашите права във връзка с обработването на лични данни? Как да упражните правата си? Могат ли правата ви да бъдат ограничени?

 

9. Какви „бисквитки“ се използват в уебсайта ни?

 

10. Как да се свържете с нас, ако имате въпроси?

   

11. Имате нужда от допълнителна информация?

 

 

Допълнителна информация можете да намерите и на следните връзки:

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.