Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Извършване на основно търсене

Използвайте функцията за основно търсене, за да търсите в базата данни на EUIPO за решения на EUIPO и за решения на Общия съд, Съда и националните съдилища. При отваряне на приложението eSearch основното търсене е зададено като функция по подразбиране.

Въведете номер на дело без букви (напр. въведете 122/01, а не C-122/01) или въведете име в полето за търсене и кликнете върху „Търсене". Можете да стесните търсенето, като въведете период, а освен това можете да изберете предпочитан език.


Резултати от основното търсене

Резултатите се показват в четири полета:

  • Решения относно марки
  • Решения относно дизайни
  • Решения на национални съдилища
  • Преюдициални заключения
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.