Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Формуляр в EUTM Filing

Формулярът е предназначен за по-сложни заявки от формуляра за лесно подаване. Трябва да използвате този формуляр, ако желаете да подадете собствен списък на стоки и услуги, ако желаете да подадете заявка за колективна марка, да поискате преобразуване на международна марка или да предоставите многоезични елементи на марката на двата езика на заявката.

Не забравяйте, че можете да проверите дали термините от вашия списък със стоки и услуги могат да бъдат обработени по Fast Track, като използвате нашия Инструмент за съставяне на списъци.

Задължителните полета са отбелязани със звездичка (*).

За достъп до разширения формуляр за заявка за марка на ЕС отидете на „Марки > Процедура на регистрация > Подайте заявка сега“ на уебсайта, след което кликнете върху бутона „Начало на подаването“, за да отворите разширения формуляр за заявка.

Необходимо е да сте регистриран потребител, за да подадете заявка за марка чрез този инструмент. Ако все още не сте регистриран потребител, трябва да се регистрирате.

Заявки за марки на ЕС за лица/дружества, които не пребивават в ЕС
Ако живеете извън Европейския съюз, можете да подадете заявка за марка на ЕС, но е необходимо да определите представител

 • Езици и личен номер за справка
  Личен номер за справка

  Той следва да съдържа до 30 буквено-цифрови знака, като се използва латиница: a-z, A-Z, 0-9. Не се допускат интервали.

  Първи език
  Изберете езика, който желаете да използвате за заявката (първи език), от падащия списък; това може да бъде всеки един от 23-те езика на ЕС.

  Втори език
  Съгласно регламента трябва да изберете втори език от един от петте официални езика на EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Вторият език трябва да е различен от първия. Имайте предвид, че марката ви може да бъде оспорена на втория език.

 • Данните за съществуваща марка на ЕС могат да се използват за образец

  Напишете името или номера на марката частично или изцяло — появява се списък със съответни съществуващи марки — изберете и кликнете върху бутона „Импортиране“.

  Като изберете опцията за въвеждане на марка като образец, ускорявате процеса на подаване, тъй като данните ще бъдат копирани. Разделите могат да се редактират според вашите изисквания.

 • Предявяване на претенция за приоритет, предходност, придобит отличителен характер или други видове претенции (по избор)

  Изберете претенциите, които искате да добавите

  Ще можете да изберете между различни видове претенции

  Претенция за приоритет

  За да добавите претенция за приоритет, кликнете върху бутона „Добавяне на приоритет“ и ще се отвори нов раздел.

  • Напишете наименованието на марката (полето ще се попълни автоматично, ако данните за марката са налични в ТМview) и кликнете върху бутона „Импортиране“, или

  • въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Ръчно въвеждане“

  • Изберете „Държава на първото подаване“ от падащия списък

  • Добавете датата на подаване на заявката и наименованието на марката или номера на приоритет. Можете да изберете опцията за прилагане на необходимите документи по време на подаване на заявката или по-късно

  Бележка: Преводът на първото подаване на заявка трябва да бъде на първия или втория език на вашата заявка (само ако удостоверението е на език, различен от официалните езици на ЕС)

  По-късно предявяване на претенция за приоритет
  Поставете отметка в полето до бутона „Добавяне на приоритет“, ако желаете да претендирате за приоритет на по-късна дата (можете да го направите до два месеца след датата на заявяване).

   

  Претенция за предходност

  За да добавите претенция за предходност към заявката, кликнете върху бутона „Добавяне на предходност“. С това ще се отвори нов раздел.

  • Напишете наименованието или номера на марката (полето ще се попълни автоматично) и кликнете върху бутона „Импортиране“, или

  • въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Ръчно въвеждане“

  • Изберете от падащия списък държавата — членка на ЕС, където е била регистрирана марката.

  • Изберете съответната опция в полето „Вид на регистрацията“

  • Добавете номера на подаване на заявката, датата на подаване, регистрационния номер, датата на регистрация и датата на приоритет. След това изберете опцията за прилагане на необходимите документи по време на подаване на заявката или по-късно

   

  Претенция за преобразуване

  За да добавите претенция за преобразуване към заявката, кликнете върху бутона „Добавяне на преобразуване на МР“. С това ще се отвори нов раздел.

  • Въведете номера на международната регистрация на марката (номера на МР) *.

  • Добавете датата на международната регистрация

  • Добавете датата на заличаване

  • Добавете датата на приоритет/предходност

  • Кликнете върху бутона „+ Добавяне на ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА МР“

  Бележка: Полето за автоматично попълване не е активирано за този раздел. Трябва да въведете пълния номер на марката

   

  Претенция за изложбен приоритет

  Претенция за изложбен приоритет при подаване на заявката
  За да добавите претенция за изложбен приоритет към заявката, кликнете върху бутона „Добавяне на изложбен приоритет“. С това ще се отвори нов раздел.

  • Изберете изложение от падащия списък

  • Добавете датата на първо излагане След това Изберете опцията за прилагане на необходимите документи по време на подаване на заявката или по-късно

  • Кликнете върху бутона „+ Добавяне на изложбен приоритет“.

  По-късно предявяване на претенция за изложбен приоритет
  Поставете отметка в полето до бутона „Добавяне на изложение“, ако желаете да претендирате за изложбен приоритет на по-късна дата (до два месеца след датата на заявяване).

 • Заявители и представители

  Заявител

  Можете да въведете заявител по два начина.

  Въвеждане на съществуващ заявител

  Попълнете името или идентификационния номер на заявителя — показва се списък на съществуващите заявители — изберете и кликнете върху бутона „Импортиране“. Данните за заявителя ще бъдат показани; кликнете върху бутона „Импортиране“, за да продължите.

  Създаване на нов заявител.
  1. Въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Създаване на нов заявител“

  2. Изберете вида заявител от падащото меню.

  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка *).

  4. Кликнете върху бутона „Добавяне на заявител“, за да продължите

  Представители

  Можете да въведете представител по два начина.

  Въвеждане на съществуващ представител

  Попълнете името на представителя — показва се списък на съществуващите представители — изберете и кликнете върху бутона „Импортиране“. Данните за представителя ще бъдат показани; кликнете върху бутона „Добавете“, за да продължите.

  Въвеждане на нов представител
  1. Въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Създаване на нов представител“.

  2. Изберете вида представител от падащото меню.

  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка *).

  4. Кликнете върху бутона „Добавяне“, за да продължите.

  Бележка: При избор на „Представител на служители“ ще се покаже полето „Икономически връзки“. Ако го отметнете, трябва да попълните още две полета; трябва да добавите вида на икономическата връзка, която имате със заявителя (напр. служител или бизнес партньор), както и наименованието на вашия работодател.

  Сдружения

  При подаване на заявка от името на сдружение въведете само идентификационния номер на сдружението.

 • Видове марки

  Трябва да изберете вида на марката, която искате да регистрирате. По-долу е представен списък с възможните видове:

  • Словна марка

  • Фигуративна марка

  • Триизмерна марка

  • Звукова марка

  • Цветова марка

  • Мултимедийна марка

  • Позиционна марка

  • Марка на движение

  • Марка с мотиви

  • Холограмна марка

  • Друга марка

  За повече подробности относно видовете марки вижте раздела „Определение за марка“.

  Задължителна информация
  Представете подробности за вашата марка

  Преводи
  Важно е изображението на марката, което въвеждате, да представя адекватно марката, която искате да регистрирате.

  Представяне на марката
  Важно е представянето на марката, което въвеждате, да представя адекватно марката, която искате да регистрирате. EUIPO ще публикува вашата марка в сегашния ѝ вид. Ако той не представя точно онова, което искате да защитите, коригирайте, преди да подадете заявката.

  Словен(и) елемент(и)
  Трябва да посочите единствено словни елементи, които са видими в логото. Ако словните елементи не са точните, EUIPO ще ги промени директно, без да изпраща съобщение за това.

 • Доклад за сходство

  Имате възможността да изтеглите доклад за сходство. Търсенето се извършва в базата данни TMview, като може да се направи и преди самото подаване.

  Списък с информацията във формат РDF може да бъде изтеглен и запазен, като кликнете върху бутона „Изтегляне на PDF“, разположен под таблицата с резултатите.

 • Технически изисквания за прикачените документи

  Следните стандарти следва да се използват за приложения, въведени от разширения формуляр за заявка.

  JPEG
  Стандартен файлов формат за представяне на заявената(ите) марка(и). Максималният размер на отделния файл не може да превишава 2MB и трябва да отговаря на следните стандарти:
  • максимален размер на изображението: 2835 x 2010 пиксела
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 96, макс. 300 DPI
  • режим на цветовете: RGB, Grayscale, BW или СМYK.

  Изображенията се мащабират автоматично до 250x250 пиксела. Когато въвеждате изображение, приложението го показва така, както ще се вижда по-късно в удостоверението за регистрация.

  PDF
  Документи във формат PDF могат да се използват само за допълнителна информация, но не и за представяне на заявената(ите) марка(и). Максималният размер на един файл не може да надвишава 2MB. За отваряне на документите се използва Adobe Acrobat X (версия 10.0).

  MP3
  Файлове МР3 могат да се използват само за допълнителна информация, когато се регистрират звукови марки. Максималният размер на отделния документ не може да надвишава 2 МВ и следва да съответства на стандартите, посочени в раздел „Приложения“ на страницата „Техническа информация“.

 • Стоки и услуги

  Посочете стоките и услугите, които следва да са обхванати от марката.

  Обърнете внимание

  Подаването на заявка за широк спектър от стоки/услуги значително увеличава вероятността марката да бъде оспорена или евентуално заличена. Конфликт може да възникне, когато дадена марка е идентична или сходна с по-ранна марка и е регистрирана и се търси закрила за сходни стоки и услуги. След регистрацията марката може да бъде заличена и ако не е използвана в продължение на 5 или повече години.

  Езикът на стоките и услугите трябва да бъде същият като първия език на заявката.

  Кликнете върху бутона „Търсене на термини в хармонизираната база данни“.

  Ще се отвори изскачащ прозорец. Напишете ключовата дума за стоките и услугите, които искате да изберете (ще се покаже падащо меню с предложения за автоматично попълване), или търсете в списъка на стоки и услуги.

  След като въведете всички необходими стоки и услуги, кликнете върху бутона „Преглед на вашия списък“ и след това върху бутона „Запазване на списък“. Ще бъдете пренасочени към вашата заявка, където е показан изборът ви.

  Добавете вашите термини.

  Отделните термини трябва да са разделени с точка и запетая и не може да надвишават 512 символа. Можете да използвате само допустими символи

  Можете да повтаряте този процес, докато добавите всички термини и класове, които са ви необходими за вашата заявка.

   

  Валидни символи (синтактични правила, регламентиращи термините за стоки и услуги)

  Име Символ Пример
  Букви a-я A-Я Части и принадлежности за превозни средства
  Цифри 0 - 9 MP3 плеъри
  Тире - (asci код 045) Безалкохолни напитки
  Ъглови скоби < > Еърсофт оръжия> 0,5 джаула
  Наклонена черта / Видеоплеъри/ записващи устройства
  Звездичка * Облекло*
  Скоби ( ) Наръчници за обучение (ръководства)
  Фигурни скоби { } Кривошипи{части на машини}
  Квадратни скоби [ ] Емайли [лакове]
  Двоеточие : (ascii код 058) Услуги във връзка със: електрически вериги и електронни схеми, компоненти
  Запетая , Царевично брашно, малтоза
  Единична кавичка '(ascii код 039) Painters' brushes
  Точка и запетая (не е прието на гръцки) ; (ascii код 059) Ядрени реактори; Препарати за леярско формоване
  Средна точка (само за гръцки) · (ascii код 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Бележка: примерите в таблицата съдържат само одобрени символи

 • Доклад с резултати от национални търсения

  Искането за доклад с резултати от национални търсения подлежи на заплащане на допълнителна так са. Вашата заявка ще бъде публикувана само след като всички доклади бъдат събрани и доведени до вашето знание.

 • Доклад с резултати от търсене в ЕС

  Внасянето на искане за доклад с резултати от търсене в ЕС е безплатно. В този доклад се посочват по-ранни идентични или сходни заявки за марки на ЕС, както и международни регистрации, посочващи Европейската общност, за идентични и сходни класове на стоки и услуги.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.