Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Условия за Fast Track

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) предлага на заявителите възможност техните заявки за марки да бъдат проверени и публикувани по-бързо, ако изпълняват условията за Fast Track.

След постъпване на заявка в EUIPO служителите ни я проверяват, за да преценят дали е възможна регистрация. Колкото по-сложна е заявката, толкова повече време отнема на служителите ни да я проверят. Ето защо заявките, получени в EUIPO, които отговарят на определени условия, ще бъдат разглеждани по ускорена процедура и по-бързо ще достигнат първия етап в процедурата за регистрация — публикуване на заявката. Ние наричаме тази ускорена процедура „Fast Track“.


Периодът за проверка е по-кратък с Fast Track

 

Какви са предимствата?

 • По-бързо Заявката ви може да бъде публикувана за половината от времето или дори още по-бързо в сравнение с обикновените заявки.
 • По-сигурно При заявка по Fast Track избирате стоки и услуги от база данни с термини, които са вече приети от EUIPO и от всички служби за ИС в ЕС, известна като Хармонизирана база данни (ХБД). Това значително намалява пропуските и можете да сте сигурни, че правите правилен избор.

За повече информация относно нашите стандарти за услуги вижте таблицата с услуги на EUIPO на нашата страница за качество.

 

Как да изпълня условията за Fast Track?

За успешното подаване на заявка по Fast Track трябва да бъдат изпълнени две главни условия:

 • трябва да изберете стоките и услугите, които ще бъдат обхванати от вашата заявка за марка, от база данни с термини, вече приети от EUIPO. Формулярът за заявка в пет стъпки е разработен, за да ви насочва в избора, така че вашата заявка да може да бъде обработена по Fast Track.
 • Трябва да платите предварително: нашите проверители могат да започнат проверката на вашата заявка едва след като е извършено плащане. При навременно плащане и ако не са установени пропуски при подаването или по време на проверката, вашата заявка ще бъде обработена по Fast Track.

Ако плащате чрез разплащателна сметка, обърнете внимание, че тя ще бъде незабавно дебитирана. Ако плащате с банков превод, трябва да извършите превода веднага след подаване на заявката.

Макар че в момента на подаване някои заявки изпълняват условията за ускорената процедура Fast Track, възможно е на по-късен етап те да бъдат загубени. Причината може да бъде пропуск, например марката, която желаете да регистрирате, не е достатъчно отличителна. Ако заявката ви престане да изпълнява някое от условията за Fast Track, ще бъдете уведомени писмено.

 

Fast Track: пълни условия

 1. Заявителят трябва да има постоянен адрес в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ако не изпълнява това условие, той трябва да посочи валиден представител.
 2. Марката не трябва да е нито колективна, нито сертификатна.
 3. Заявката не трябва да съдържа искане за доклад с резултати от търсене в Европейския съюз или доклади от национални търсения.
 4. По отношение на претенциите за приоритет или предходност:
  • не трябва да са предявени претенции за приоритет или предходност, или
  • ако е посочена претенция за приоритет или предходност, марките, на които се основава претенцията, може да бъдат внесени от базата данни TMView по време на процедурата за подаване на заявка, или
  • ако е посочена претенция за приоритет или предходност и свързаната(ите) марка(и) не е(са) в TMView, трябва да се приложи съответното удостоверение.
 5. Ако е предявена претенция за изложбен приоритет, заявката може да бъде обработена по Fast Track, при условие че е приложено съответното удостоверение.
 6. Марката трябва да е от следните видове: словна, фигуративна, триизмерна или звукова.
 7. Ако марката е фигуративна или триизмерна, заявяването на цвят вече не е възможно.
 8. Ако марката е фигуративна, триизмерна или звукова, трябва да се включат съответните валидни приложения.
 9. Всички термини в списъка със стоки и услуги трябва да бъдат избрани от базата данни с термини, които са вече приети от EUIPO.
 10. Плащането трябва да бъде извършено по един от приетите начини на плащане. Плащане чрез разплащателна сметка на трето лице не е допустимо при Fast Track.
 11. При плащането на такси се прилагат следните условия:
  • кредитна карта: без специални изисквания;
  • банков превод: заявителят трябва 1) да използва кода на платежната трансакция, генериран от формуляра, и номера на марката, за да идентифицира досието, 2) да преведе сумата веднага и 3) за предпочитане да извърши отделно плащане за всяка подадена заявка.
  • За титуляри на текущи сметки заявителят трябва да избере „Дебитиране“ във формуляра за плащане.
 12. Ако езикът на заявката не е един от петте езика на EUIPO (английски, френски, немски, италиански и испански), заявителят трябва да приеме превода, предоставен от EUIPO на втори език, избран измежду един от приетите пет езика.

Бележка: плащанията чрез банков превод, със съответния код на трансакцията, трябва да бъдат получени в EUIPO в срок от девет дни от подаването на заявката. В противен случай ще означава, че EUIPO не може да гарантира стандартните срокове за Fast Track.

Отпечатване на пълните условия
 

Всички посочени срокове са само с илюстративна цел и не са обвързващи за Службата.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.