Инструмент за съставяне на списъци

Поддържа се от Tmclass

Разгледайте меню помощ

Нов списъкРедактиране на името на списъка

Този списък е на Български
Списъкът е променен.
Желаете ли да запазите промените? Не Да
Филтриране на резултатите

Този списък е 100% съвместим с HDB. Може да използвате Fast Track за ускорен маршрут към регистрация!

Използвайте опциите в раздела Добавяне на термини по-горе, за да съставите собствен списък с термини
Валидно в хармонизирана база данни:: Този HDB валидиран термин позволява ускорена процедура за прилагане.
Не е потвърдено: терминът няма да се приеме или ще е необходимо допълнително поясняване. Обмислете да използвате само предварително одобрени термини.
Проверете предложенията. Предложени са сходни утвърдени термини и алтернативни класификации.: Вашата класификация ще бъде проверена ръчно от експерт. При необходимост от повторна класификация регистрацията ще бъде забавена.
Валидирането не е възможно.: Този термин не беше намерен в HDB.